Aloysius-challenge: groepsbevorderende activiteiten van collega's voor collega's, focus op zowel actie als rust

Het initiatief

't Saam campus Aloysius wil in schooljaar 2022-2023 een traject doorlopen met vier focuspunten:

1. verschillende activiteiten voor collega's door collega's op vrijdagavond
2. groepsbevorderende challenges met aandacht voor coöperatieve opdrachten
3. 't Siësta: inrichten van een rustige ruimte op school voor leerkrachten
4. 't Fiësta: inrichten van een ontspanningsruimte op school voor leerkrachten met sporten spelmogelijkheden

De vernieuwing

Werken aan teambetrokkenheid en -verbondenheid door in te zetten op persoonlijke hobby's van collega's, voldoende inzet op preventie bij werkstress en voldoende focus op coöperatieve challenges. Het gaat niet om competitie tussen de verschillende collega's maar om challenges waar we samen één doel proberen te bereiken.

Waarom en hoe?

Na een woelige periode is het mentaal welbevinden van leerkrachten een absolute prioriteit. Door de coronasituatie werden verschillende zaken anders aangepakt op school (bv. verschillende lerarenkamers, aparte middagpauzes...) waardoor er minder fysiek contact was tussen de verschillende collega's. Ook de typische 'small-talk' viel weg doordat leerkrachten ook vaak van thuis uit les moesten geven, er enkel online klassenraden werden
georganiseerd...

Ondertussen gingen ook wat nieuwe collega's aan de slag bij ons op school maar kregen zij de kans nog niet om connectie te maken met alle collega's. Omdat we ervan uitgaan dat het mentaal welbevinden van leerkrachten ook een direct effect heeft op het welbevinden van leerlingen én hun resultaten op school, willen we dit dan ook aanpakken.

Aanpak door in te zetten op o.a. een verbindende cultuur, engagement van het korps en de communicatie. Daarbovenop vinden we het ook belangrijk om voldoende preventief te werk te gaan en willen we leerkrachten bepaalde copingmechanismen aanleren om om te gaan met bijvoorbeeld stresssituaties.

Resultaten

De verbindende cultuur terugvinden op school, de voorgestelde initiatieven kunnen herhaald worden gedurende andere schooljaren (bv. activiteiten 'voor collega's door collega's).

Ook de 'aloysius-challenges' kunnen herhaald worden en verschillende varianten kunnen in het leven geroepen worden.

Via de verschillende activiteiten leren de leerkrachten verschillende copingmechanismen kennen én ook zelf gaan toepassen. Iedereen hanteert natuurlijk andere copingmechanismen waardoor er ook een diversiteit aan activiteiten wordt voorzien (zowel focus op relaxatie en rust
als op het palliëren en zoeken naar afleiding in de vorm van ontspanningsactiviteiten).

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren