Agora, een forum voor zelfsturend leren

Het initiatief

Leerplezier, verbondenheid, eigenaarschap en kritisch denken, dat zijn de vier pijlers waar het in de Agoraklas van het KA Geraardsbergen om gaat. Zeven verschillende vakleerkrachten vormen er een coteachend team in de derde graad Humane Wetenschappen.

De vernieuwing

Onze Agoraklas is vernieuwend, omdat de leerlingen zelf eigenaar worden van hun leerproces. Aan de hand van een weekplanning beslissen de leerlingen zelf wanneer ze aan welk vak werken. Daarnaast zetten de leerkrachten in op vakoverschrijdende thema’s, zodat in verschillende vakken aan dezelfde opdracht wordt gewerkt, wat realistischer is voor de leerlingen en motiverend werkt.

Jolien De Clercq uit 6HW deelt haar enthousiasme: ‘In de Agora-klas kan je leren op maat. Heb ik vandaag wat minder zin in die taak voor Cultuur, dan plan ik die gewoon morgen in en werk ik vandaag aan mijn opdracht Frans. Heel veel gebeurt op de chromebooks en doordat we onze taken zelf moeten inplannen worden we beter voorbereid op het vervolgonderwijs aan de hogeschool of universiteit. Bovendien merk ik dat we meer individuele begeleiding krijgen omdat er telkens twee leerkrachten ter beschikking staan aan wie je meteen vragen kan stellen zonder dat je de leerkracht of anderen moet onderbreken.’

Waarom en hoe?

Uit gesprekken met oud-leerlingen bleek dat het traditioneel onderwijs niet altijd voldoende voorbereidt op hoger onderwijs. Binnen Agora wilden we het kritisch denken van de leerlingen stimuleren, hen inzichtelijker laten werken en hen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces.

Dit wordt gemonitord via het maandelijks meten van de vier Agorapijlers bij elke leerling. Aan de hand van die meetresultaten worden individuele gesprekken gehouden met de leerlingen over hun welbevinden.

Resultaten

Het Agora-team merkt op dat de gemiddelde score van leerlingen nu al zo’n 10% hoger ligt en dat de leerlingen beter inzichtelijk en zelfstandig leren verwerken. Deze manier van studeren zal de leerlingen zeker helpen met hun vervolgstudies. Daarnaast nemen de leerkrachten ook heel wat taken van de leerlingenbegeleiding op zich, zodat echt wordt ingezet op brede basiszorg. Het zorgt ervoor dat de verbondenheid tussen leerlingen en leerkrachten veel groter geworden is.

Tips & tricks

Het is belangrijk om de leerkrachten in zo’n project voldoende vrijheid te geven en hun de kans te geven om problemen, die onvermijdelijk zullen opduiken, zelfstandig te laten oplossen.

Materiaal

Chromebooks, een groot lokaal met aparte instructieruimte, eigen cursusmateriaal van de leerkrachten, een Agorabibliotheek met sofa’s.

Bijlage(n)
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren