12 uren onderzoek per week

Het initiatief

Na de implementatie van STEM in onze school kozen we dit schooljaar voor een volledig nieuwe aanpak voor de vakken wereldoriëntatie, muzische vorming en stuk van taal en wiskunde. 12 van de 24 uren doen we aan onderzoek. De kinderen kiezen een thema waarmee ze aan de slag gaan. er is een sterke focus op 21ste eeuwse vaardigheden, STEM en ICT. De uitgewerkte thema's worden vakoverschrijdend uitgewerkt. Er is ook veel aandacht voor talentenwerking en zelfevaluatie via een zelf ontwikkeld talentenspel.

De vernieuwing

De maatschappij is razendsnel veranderd en dagelijks zijn er weer nieuwe elementen waar we eigenlijk rekening mee zouden moeten houden. Kinderen moeten niet meer volgestopt worden met kennis, maar moeten die vaardigheden aangereikt krijgen en oefenen die hen later in staat zullen stellen om mee te bewegen met die vernieuwingen. De wetenschappelijke benadering van het verzamelen van gegevens (dus onderzoekend en ontwerpend leren) is ideaal om die vaardigheden te leren die ze in onze snel veranderende maatschappij zullen nodig hebben: gerichte vragen stellen, onderzoeken opzetten, observeren & verzamelen, hypotheses formuleren, evalueren en bijsturen, delen,... De helft van de week wordt besteed aan 'onderzoek'. Daarin gaan de kinderen vanuit een eigen probleemstelling (uit een kringgesprek) op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp. De leerkracht begeleidt, maar kinderen hebben zelf hun leerproces in handen. De resultaten worden telkens gepresenteerd in een kring: kinderen zijn op die manier ook veel meer met taal bezig.

Waarom en hoe?

We kiezen voor deze nieuwe aanpak omdat we als team merkten dat de oude aanpak niet meer werkte. Ook ondervinden we dat de kinderen veel meer gemotiveerd zijn tijdens STEM-activiteiten waar de kinderen zelf aan de slag kunnen gaan vanuit een betekenisvolle context. Deze aanpak zagen we door te trekken naar meerdere vakken en daarom zetten we sinds 1 september 2018 in op ONDERZOEK. We kozen voor de naam ONDERZOEK omdat de kinderen vooral zelf op onderzoek gaan in verschillende bronnen, musea, natuur, ... . Ook de wetenschappelijke component wordt op in de benaming benadrukt. Op het einde van ieder onderzoek moeten de kinderen steeds presenteren.

Resultaten

We merken nu al bij de kinderen dat ze de nieuwe werkvorm smaken. Ze durven meer, kunnen beter samenwerken, nemen initiatief en zijn inventief. Ook op vlak van taal merken we vooruitgang. Spreken en luisteren komt sterk aan bod tijdens de presentaties. Creatief schrijven wordt gekaderd binnen het thema en tijdens het opzoekwerk wordt het lezen ingeoefend.
We merken ook bij het toetsen van kinderen dat de resultaten sterk verbeterd zijn. Vooral op het vlak van mens en maatschappij. Wat voor ons toch een verrassing was. Op vlak van wetenschappen en techniek blijven onze resultaten stabiel. Hier zetten we natuurlijk al langer op in binnen een vernieuwde werkvorm.

Tips & tricks

Ons team zit regelmatig samen met de teams van twee andere scholen (in deelteams of Teacher Design Teams) om alles samen uit te werken en ervaringen uit te wisselen. Het is voor hen een enorme uitdaging om 'te lossen', een hele mindshift. De directies begeleiden de leerkrachten in de klas als zij daar nood aan hebben en geven de nodige tijd om te experimenteren. Fouten maken is toegestaan. Ook de kinderen hebben inspraak via de klaskringen en de klasoverstijgende kinderbrigades. We krijgen ook geregeld feedback en tips van bevriende directeurs van methodescholen in de buurt, die met dergelijke werking ervaring hebben.

Belangrijkste tip: tijd geven aan het schoolteam om dergelijk project eigen te maken!

Materiaal

We investeerden in een goed uitgewerkte schoolbieb en chromebooks voor alle kinderen van L4-L6. Voor de kinderen van L1-L3 investeerden we in tablets.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren