School zonder drempels

Jouw oproep

Wie heeft ervaring met duurzame initiatieven voor het wegwerken van de drempel tussen de kleuter- en de lagere school?

Het initiatief

We creëren onderwijs waarbij het 1ste leerjaar een deel wordt van de kleuterschool en de kleuterschool een deel wordt van het eerste leerjaar. Beide niveaus behouden hun eigenheid. De drempels worden weggewerkt door een tussenplatform te ontwikkelen voor kleuters én kinderen van het 1ste leerjaar. Het platform richt zich op leerinhouden, de leervorm, het leerproces, de omgeving en de aangeboden materialen. De begeleidingsstijl en de organisatie vormen de lijm voor het geheel.

Op deze manier komen we tegemoet aan de noden van zowel 4/5 jarigen als 6/8 jarigen.

Waarom?

In het kleuteronderwijs richten we ons op de basisontwikkeling door onderzoekend en explorerend te leren. In de lagere school, en al vanaf het 1ste leerjaar, wordt er vooral intentioneel geleerd. Door onze observaties en screening zien we dat de overgang naar het eerste leerjaar voor veel kinderen een té grote stap is.

De vernieuwing

- Netwerkleren organiseren tussen de twee doelgroepen.
De kleuters en de kinderen van de 1ste klas werken op welbepaalde tijdstippen samen. Ze leren van elkaar. Leerkrachten worden niveau-overschrijdend ingezet. We willen de betrokken leerkrachten professionaliseren vanuit hun talenten en interessevelden.

- Aanpassen van de leerinhouden, de leervorm en het leerproces
Tijdens de niveau-overschrijdende samenwerkingsmomenten plannen we ontwikkelingsondersteunende activiteiten. De activiteiten bevinden zich op de grens van formeel en informeel leren. Dit krijgt vorm wanneer we de leerinhouden die de kinderen/leerlingen via het spel verkennen, koppelen aan een bewuste didactiek, instructie, stimulerende begeleiding, sociaal en samenwerkend leren. Daarnaast willen we het zelfregulerende proces inzetten via het zelfstandig werk en het stimuleren van het zelfsturend leren.
Het aanbod wordt afgestemd op de verschillende leerstijlen (meervoudige intelligenties) van de kinderen.

-  Aanpassen van de leeromgeving en het leermateriaal.
We richten 2 ruimtes ethisch en esthetisch in, met een duidelijke structuur en afspraken.De afspraken zijn gericht op de kinderen en het team. We streven naar duurzaam ingerichte ruimtes met een respectvolle en mooie samenwerking tussen de leerlingen en de leerkrachten onderling.  

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren