PUB&ART en PopPub

Jouw oproep

In 2017 startte het PUB&ART-project: in samenspraak met de leerlingen gaven we het lokaal vorm, waarbij de leerlingen hun eigen werkplekken konden pimpen. Zo zorgden we voor een thuis gevoel in de klas door hun eigen bureaus te gebruiken in de plaats van de traditionele schoolbanken. We hechten als school veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Wekelijkse klasgesprekken met de leerlingen en maandelijkse pedagogische studiedagen met de community gaven ons de kans de dagelijkse werking in vraag te stellen en bij te schaven. ​Ons doel is om alle leerinhouden geïntegreerd aan te bieden, over de grenzen van de vakken en vakleerkrachten heen.

Dit schooljaar hebben we de integratie van de leeronderneming PopPub van het 7de jaar aangepakt, waarbij de zevendejaars teams van het derde tot het zesde jaar als manager briefen, coachen en opvolgen.

Volgend schooljaar doorbreken we de muren van de school d.m.v. professionele workshops, samenwerkingen met externe partners uit het bedrijfsleven en investeringen in nieuwe publicitaire technieken. Met dit loopbaandenken willen we dat onze leerlingen bewust voor de richting kiezen, trots zijn op hun prestaties en hun parcours naar eigen interesse kunnen uittekenen.

Het initiatief

Bij Publiciteit kleuren we met opzet buiten de lijntjes: de leerlingen van het derde tot het zevende jaar werken aan verschillende opdrachten aan hun eigen bureau in één lokaal. Een community van 9 leerkrachten begeleidt dagelijks 70 leerlingen, waarbij we alle leerinhouden geïntegreerd aanbieden. Als sluitstuk volgt het zevende jaar waarin leerlingen met en voor externen aan de slag gaan in de leeronderneming PopPub en als manager de leerlingen van het derde tot het zesde jaar coachen.

Graag willen we met dit initiatief buiten de traditionele schoolmuren breken door de leerlingen enerzijds workshops van externe partners aan te bieden. Om op regelmatige basis een divers aanbod (fotografie, belettering, carwrapping, monumentaal schilderen, vrije grafiek, loopbaancoaching, webdesign,...) te kunnen garanderen willen we in elk van onze 4 rapportperiodes minimum 2 workshops aanbieden. Anderzijds willen we graag investeren in nieuwe richtinggebonden technieken en materialen, zodat we de leerlingen kunnen blijven uitdagen en vertrouwd kunnen maken met reële vernieuwingen in het werkveld.

Waarom?

De visie van de richting Publiciteit stelt voorop dat leerlingen hun eigen leerproces kunnen uitstippelen en zich een goed beeld kunnen vormen van hun eigen talenten en interesses. Via workshops rond loopbaandenken willen we leerlingen aansporen om hun studiekeuze weloverwogen te nemen. Hieruit vloeit voort dat jongeren flexibel leren omgaan met veranderingen en weerbaar worden in een maatschappij die aan een razendsnel tempo continu verandert.

Dankzij expertise van buitenaf krijgt het leerkrachtenteam enerzijds zelf toegang tot een rijk professionaliseringsaanbod en anderzijds meer ruimte voor individuele coaching van de leerlingen. Door het aanbod aan kennis open te trekken kunnen leerlingen kiezen vanuit hun eigen sterktes en elkaar beter ondersteunen. Een andere insteek op het vak Publiciteit kan de leerlingen uitdagen en hun honger naar kennis en vaardigheden stimuleren.

Ook als team streven we continu naar groei. We zijn al een tijdje gestart met ons project, maar we hebben nog heel wat werk voor de boeg, zoals de individuele evaluatie, het contextrijk aanbieden van leerinhouden en de buitenwereld als het ware in de klas binnen halen. We geloven er heel sterk in dat we dit proces enkel samen met alle leerlingen kunnen doorlopen.

De vernieuwing

Werken in communities en met weekplanningen is bekend in de hele ADITE-scholengroep. Bij Pub&Art werken de leerlingen samen van het derde tot het zevende jaar en over de vakken heen (theorie en praktijk). Niet alleen in de leeronderneming PopPub, maar ook via de dagelijkse lespraktijk, gezamenlijke projecten en de workshops van buitenaf. Afgelijnde vakken en lessenroosters zijn vervangen door thema's met leerlijnen die de leerlingen moeten doorlopen en cijferrapporten maakten plaats voor doelenrapporten.

Met onze workshops gegeven door externe kunstenaars en professionals (afkomstig uit geheel Vlaanderen) willen we bruggen smeden tussen leerlingen, leerkrachten, externen en de bedrijfswereld. Dankzij workshops geven we zowel leerlingen als leerkrachten de kans om zich te professionaliseren op lange termijn en in andere gebieden dan dan waar ze voorheen vertrouwd mee waren. Op die manier willen we het netwerk van onze leerlingen uitbreiden en vicieuze sociale cirkels doorbreken. Bijkomend streven we ernaar dat deze kennis en vaardigheden door leerlingen uitgewisseld wordt over de leerjaren heen. In een steeds veranderde omgeving willen we leerlingen competenties aanleren waardoor de kloof tussen onderwijs en werkveld nagenoeg onbestaande geworden is.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren