Muzisch versmelten, da's de kunst!

Jouw oproep

Het ABC-huis te Brussel is dé plaats voor cultuureducatie. We bezochten het reeds verscheidene keren met het team en met enkele leerlingen. We volgden er workshops en dachten er samen na over onze eigen schoolinfrastructuur; maar ook over onze Freinetwerking. De ABC-werking sluit hier naadloos bij aan. We willen met dit project meer muzische vorming creëren waarbij een verwevenheid ontstaat met andere leergebieden. Hiervoor gaan we op zoek naar good practice voorbeelden, inspirerende boeken en materialen.

Het initiatief

Door ook muzisch materiaal dat gelinkt is aan andere leerdomeinen te ontwikkelen willen we onze leerlingen nog meer prikkelen om zelf muzisch aan de slag te gaan.

Door sterk in te zetten op visieontwikkeling en door experten zoals Koen Crul (auteur van De zeppelin) en Gerhard Jäger (bezieler van het ABC-huis) hierbij te betrekken; hopen we ook de professionalisering van de leerkrachten op muzisch vlak te verhogen.

Waarom?

We willen onze schoolinfrastructuur en onze werking aanpassen om vanuit muzische vorming meer talentgericht te werken.
Zo kunnen leerlingen nog meer ervaringen opdoen om hun talenten beter te ontdekken.

De vernieuwing

We willen ook andere partners overtuigen van deze inspirerende manier van werken. Naar aanleiding van dit project bezochten we het ABC-huis met collega's uit andere basisscholen / de naschoolse opvang / de begeleidingsdienst / D.K.O./ de lerarenopleiding, met een verantwoordelijke voor schoolgebouwen en met Stafleden van het Departement Onderwijs en Opvoeding. Deze studiereis was ook voor hen heel verrijkend. Door samen op studiereis te gaan hopen we een breed draagvlak te creëren. Een bestuiving die zeker werkt! Ook in de toekomst willen we nog meer samen erop uit trekken om ons te laten inspireren...

Op middellange termijn willen we ook een nauwe samenwerking opstarten met het Deeltijds Kunstonderwijs in het kader van een
Kunstkuurproject.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren