Mediaforces@baken

Jouw oproep

Het Mediaforces@Baken project heeft als hoofddoel om

- enerzijds een poule van “mediawijze special forces” aan te leggen in de school (bestaande uit zowel leerlingen en
leerkrachten) via een reeks creatieve activiteiten rond coderen

- anderzijds tegelijkertijd de visie van de school op digitale media verder uit te werken en te verankeren.

Onze doelgroep is zeer specifiek en heeft veel ondersteuning nodig in het proces. We kunnen dus niet zomaar copy-pasten uit het reguliere onderwijs. Dit maakt het project uitdagend, maar ook boeiend. We hebben tijdens voorgaande workshops gemerkt dat er heel wat verborgen digitale talenten te vinden zijn bij onze leerlingen, zoals bijvoorbeeld het enthousiasme van een leerlingen in een rolstoel die met een tablet leert werken (ondanks de initiële aarzelingen en bezorgdheden bij leerling en begeleiders) en jongeren die kennis over games of sociale media delen waar wij als team niet eens van wisten dat ze het hadden. Deze ervaringen zijn hartverwarmend, maar ook zeer motiverend voor leerkrachten en verzorgers om verder te zoeken naar stimulerende, digitale activiteiten.

Jongeren met autisme hebben heel veel sturing nodig in tijd, ruimte en prikkels. We gebruiken activiteiten om te leren programmeren, om zo hen hun talenten te laten ontdekken en verder te ontplooien. Van de jongeren zelf horen we dat dit project hen motiveert en aanmoedigt om naar school te komen. Ze zijn enthousiast om hun projecten te delen, in contact te gaan met anderen en hun grenzen te verleggen. We zien jongeren met autisme samen problemen proberen op te lossen, maar ook enorm veel plezier beleven tijdens het proces.

Mediawijsheid staat nog in zijn kinderschoenen als project in de school, maar ook in het buitengewoon onderwijs in het algemeen. Het is dus belangrijk dat we doorheen het hele traject experimenteren, evalueren en bijsturen waar nodig op basis van de noden van de jongeren, die steeds onze top prioriteit blijven.

Het initiatief

Traject 1: Visieontwikkeling en draagvlak

Elke school die gestructureerd wil werken met digitale media en mediawijsheid, heeft nood aan een goed uitgewerkte visie, die doorheen de school gedragen wordt. In het buitengewoon onderwijs komt het ontwikkelen van die visie met extra uitdagingen. Wij werken met ontwikkelingsdoelen en er zijn geen leerlijnen, geen uitgewerkte handboeken enzoverder zoals in het reguliere onderwijs. Het is voor ons dan ook zeer belangrijk dat de specifieke kwetsbaarheden en talenten van onze doelgroep meegenomen worden in deze denkoefening.

We hebben reeds heel wat stappen gezet in de richting van deze visie, door zelf actief aan de slag te gaan met de jongeren en deze ervaringen om te zetten in basisteksten. We willen echter deze visie verder uitwerken, ook qua draagvlak bij het bredere team van leerkrachten. De visie dient als fundament en kader voor de leerkrachten om verder aan de slag te gaan met digitale media. Tegelijkertijd is dit draagvlag ook een waarborg dat het thema ‘mediawijsheid’ de inzet van individuele leerkrachten kan overstijgen en verankerd wordt in de schoolwerking.

Traject 2: creatief coderen en talenten tonen

Naast het ontwikkelen van een visie, willen we ook actief aan de slag gaan met een traject rond ‘creatief coderen’. Enerzijds willen we jongeren de kans geven om te leren programmeren en een artistiek digitaal product te voltooien op basis van hun talenten en interesses. Coderen is immers niet enkel weggelegd voor leerlingen in het reguliere onderwijs, maar een belangrijke vaardigheid voor iedereen in onze maatschappij. Hierbij moeten we ook werken aan de digitale vaardigheden van de leerkrachten, die aangescherpt worden met inspirerende workshops.

Anderzijds willen we via deze activiteiten ook werken aan de beeldvorming rond jongeren met een beperking of autisme. In de media en in het algemeen worden jongeren met een beperking nog te vaak over eenzelfde boeg gegooid. We willen als school bijdragen aan digitale inclusie en via dit traject aan iedereen te tonen hoeveel onze leerlingen in hun mars hebben. De creaties van de deelnemende leerlingen en hun talenten worden gedeeld met medeleerlingen, leerkrachten, directie, maar ook met externe partijen.

De deelnemende leerlingen krijgen een actieve rol als mediacoach binnen de school, waarbij ze aan hun medeleerlingen tonen hoeveel leuke mogelijkheden in de wereld van het programmeren. Ze nemen een voorbeeldrol op, maken vrienden, werken samen en leren van elkaar.

Waarom?

We zetten in op een solide visie van mediawijsheid voor de hele school. We willen graag een breder draagvlak, inclusief samenwerking met externe partijen, maar dit vraagt veel tijd en energie van de betrokken leerkrachten.

De volgende stappen zijn enerzijds het borgen van de reeds aanwezige kennis, vaardigheden en zelf uitgewerkte leerlijnen en anderzijds het verankeren van de mediawijze visie en activiteiten in de schoolwerking; maar deze stappen vragen uiteraard een zware inspanning en ondersteuning.

Er is heel wat materiaal te vinden in het mediawijze landschap, maar spijtig genoeg bijna niets op maat van het buitengewoon onderwijs. Dit zorgt dat collega’s moeilijk inspiratie kunnen putten voor lessen rond digitale media en ICT, wat de drempel alleen maar verhoogt.

Via dit project willen we verder bouwen aan activiteiten en leerlijnen om te leren programmeren, aangepast aan de doelgroep, aansluitend op de leefwereld van de leerlingen en met een positieve inslag. Op die manier kunnen we leerkrachten in onze eigen school -en in andere scholen- inspireren en ondersteunen om op een constructieve manier aan de slag te gaan met digitale media in de klas.

De vernieuwing

In het Mediaforces @ Baken project willen we enerzijds verder bouwen op de reeds aanwezige fundering voor deze visie, met de leerlingen als centraal vertrekpunt en een brede implementatie door het schoolteam. Anderzijds willen we tegelijk ook praktisch aan de slag gaan, zowel met de leerlingen als de leerkrachten, via een creatief workshoptraject rond leren programmeren, met een artistiek product als eindproduct. Het project actief kunnen inzetten in functie van maatschappelijk burgerschap en inclusie: dat leerlingen blijvend hun talenten kunnen tonen, kennis doorgeven en deelnemen aan inclusieve activiteiten met diverse groepen binnen en buiten de schoolmuren.

Voor onze kwetsbare jongeren kansen creëren en hun ook laten ervaren dat ze erin slagen. Dat ze in hun speciale zijn ‘succesvol’ kunnen zijn. Als we dit pad bewandelen gaan we onze leerlingen stimuleren en zien groeien in hun zelfbeeld en hun mateloze oneindige glimlach! Dat is een missie van ons team, van Sbso Baken.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren