Leren Vlaanderen zoekt testscholen 'eigenaarschap van leren'

Impressie hoe het bordspel "eigenaarschap in leren" in scholen kan ingezet worden.
Jouw oproep

Leren Vlaanderen zoekt 4 scholen (2 basisonderwijs, 2 secundair onderwijs) die interesse hebben om het onderwerp "eigenaarschap van leren" in hun school binnen te brengen. Dat onderwerp leggen we via het bordspel "Eigenaarschap van leren" letterlijk en figuurlijk op tafel. Leren Vlaanderen begeleidt het spel in jullie school.

Het initiatief

Het bordspel is reeds wereldwijd in verschillende landen ingezet. Toch willen wij het bordspel uittesten in de Vlaamse onderwijscontext; die Vlaamse context heeft eigen kenmerken en eigen terminologie. I.s.m. met onze partner SOL verfijnen we het bordspel. Vandaag hebben we een variant voor basisonderwijs en eentje voor secundair onderwijs. Dat is ook de reden waarom we in beide contexten de verschillende variant willen uittesten.

De school beslist wie aan tafel aanschuift om in gesprek te gaan. Sommige scholen kiezen enkel voor een lerarenteam, andere scholen laten leerlingen, ouders of andere betrokkenen aanschuiven. Dit kan zeker, sterker nog: wij durven het zelfs aanraden omwille van de grotere rijkdom in het gevoerde gesprek.

Waarom?

Het doel van het bordspel is om in je school het gesprek op gang te brengen over ‘eigenaarschap’. Vanuit wetenschappelijke literatuur is duidelijk dat dit om een ruim begrip gaat. Het spel heeft dan ook als opbrengst dat het zichtbaar maakt hoe de school denkt over ‘eigenaarschap’. Het schoolteam krijgt inzichten met betrekking tot eigenaarschap in de eigen school; hoe kijkt de school op dit moment naar eigenschap, waar wil de school naartoe evolueren m.b.t. eigenaarschap. Een data-analysetool helpt om het eigenaarschap in de school zichtbaar te maken.

De vernieuwing

Wil je de kans grijpen om met dit bordspel in je school aan de slag te gaan?
Ben je bereid om nadien op de begeleide sessie in een nabespreking feedback te geven?
Vul dan het formulier in onderstaande link in: https://forms.gle/AEX2aRALPiCG8tRx7

Meer info: [email protected]

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren