Inclusief tweetalig onderwijs: Vlaamse Gebarentaal en Nederlands

Jouw oproep

Doof Vlaanderen zoekt scholen die inclusief onderwijs met onderwijstalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands willen realiseren voor dove kinderen, hun broers en zussen, en horende kinderen van dove ouders. Waarom we dit willen, en hoe we dit gerealiseerd willen zien, kan je in onze visieteksten lezen. Er is een algemene uitleg over dit type van onderwijs en meer concrete uitleg over hoe dit onderwijs georganiseerd kan worden. We stelden ook een tekst op met meer informatie voor ouders en scholen. Je vindt alles terug op https://www.doof.vlaanderen/inclusief-onderwijs-met-klassen-met-onderwi…

Het initiatief

Doof Vlaanderen gelooft dat elk doof kind recht heeft op volwaardig onderwijs. Onderwijs dat de ontwikkeling van het kind optimaal stimuleert, zowel op taal als op alle andere gebieden. Onderwijs in en over Vlaamse Gebarentaal en Nederlands vanaf een jonge leeftijd biedt een krachtige start voor het leerproces en de ontwikkeling van het kind. Het gaat om klassen in een reguliere school die Vlaamse Gebarentaal en Nederlands als onderwijstalen hebben. In de eerste plaats voor alle dove kinderen. Maar ook voor niet-dove kinderen voor wie thuis Vlaamse Gebarentaal een rol speelt. Het gaat hierbij over horende kinderen van dove ouders, en horende broers en zussen (brussen) van dove kinderen.

Waarom?

Dit soort onderwijs is momenteel nog een droom. Ouders die hun kind alle kansen willen bieden hebben op dit moment slechts twee keuzes: ofwel kan hun doof kind terecht in het buitengewoon onderwijs, ofwel in het reguliere onderwijs zonder lessen in of over Vlaamse Gebarentaal. Beide opties bieden geen volwaardig onderwijs en geen kansen op een open toekomst. Horende kinderen in wiens gezin Vlaamse Gebarentaal een rol speelt, vallen helemaal uit de boot. Zij hebben geen enkele mogelijkheid om in en over Vlaamse Gebarentaal te leren.

Benny (doof – 3e leerjaar in reguliere basisschool): “Ik heb een gebarentaaltolk in de klas. Ik moet de lessen via de tolk volgen. Ik volg ze toch liever rechtstreeks van een leerkracht.”
Getuigenis dove leerling Benny

De vernieuwing

Dit soort onderwijs binnen bestaat momenteel niet in Vlaanderen.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren