Oproep 2021

Autonoom leren in een krachtige leeromgeving

Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting onderwijsactoren aanmoedigen om werk te maken van (1) de ontwikkeling van een visie op onderwijs waarin leerlingen het leerproces mee in handen nemen en dit in een krachtige leeromgeving, en (2) de implementatie van acties voor het concreet realiseren van deze visie in de klas. Scholen kunnen hiervoor tot 4.000 € steun aanvragen.

Lees hier de volledige oproeptekst