VSK gaat lager

Er is nood aan meer ondersteuning voor inspraak van leerlingen in het lager onderwijs." Tot die conclusie kwamen studenten Onderwijskunde van de UA in 2019, na een opdracht van VSK. We lieten hen een onderzoek doen naar de stand van zaken, goede praktijken en noden op het vlak van participatie in de basisschool.

Op 5 februari organiseert VSK daarom haar allereerste actiedag ooit voor leerkrachten die rond inspraak op hun lagere school werken.

We beginnen de dag met een participatiesessie door expert Jan Van Dijck van Doedeskadèn. Als coauteur van het participatiehandboek ‘Oprechte deelneming’ is hij een veel gevraagde gast voor lezingen en studiedagen rond dit thema. Zijn aanpak is gevoed door wat leeft én werkt in de praktijk.

Daarna kan je festivalgewijs verschillende workshops en sessies meepikken. Je kan langsgaan bij onze participatiedokters om de werking van jouw klas of school mee te verbeteren. De dokters van dienst zijn Jan Van Dijck, kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en Katrien Nijs. Zij bezocht 96 klassen in het Freinetonderwijs, onder andere om te ontdekken hoe zij hun begrippen "de klassenraad" en "de schoolraad" invullen. Er komen enkele scholen vertellen hoe zij hun leerlingenparticipatie aanpakken, op die manier kan je leren van hen en van mekaar. En VSK deelt theorie, tools en praktijkervaringen met jullie tijdens korte workshops. 

Concreet:

  • 9u-12u30
  • voor begeleiders van de leerlingenparticipatie (lagere school) - max. 2 per school
  • 35 euro 

Herman Teirlinckgebouw

, Brussel België