Trip-trap naar duurzaamheid in de kleuterklas

Van belangstellingscentrum naar zorg voor mens en natuur

Wist je dat een kleuterklas zich prachtig leent om rond duurzaamheidsthema’s te werken? En dat je hiervoor de hulp van twee tekenfiguren Gloob & Teo kan inroepen?

We prikkelen je om in je eigen klashoeken te snuisteren: welke kansen bieden mijn onthaalhoek, bouwhoek, poppenhoek …? Hoe dagen figuren als Gloob & Teo kleuters uit om verder te denken, zich uit te drukken en op onderzoek te gaan? Je gaat aan de slag met o.a. verhalen, pictogrammen, voorwerpen … en ervaart hoe je vanuit de belangstellingscentra de brug naar duurzaamheid kan maken. Na deze sessie keer je terug naar je klas met een heleboel kant-en-klare ideeën en inspiratie om bij je dagdagelijkse klasthema’s de kleuters uit te dagen om:

  • handelingen te ontdekken die goed zijn voor mens en natuur
  • op onderzoek te gaan rond thema’s die (on)rechtstreeks te maken hebben met de zorg voor mens en natuur
  • kritische vragen te stellen die aanzetten tot nadenken over de zorg voor mens en natuur

Meer info hier

Thomas More - Campus Kruidtuin

Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen België