Welbevinden bij kinderen

Op donderdag 22 februari 2018 nodigt hogeschool Vives Kortrijk het studiegebied sociaal-agogisch werk graag al zijn partners uit op de jaarlijkse netwerkdag. Dit jaar staat het welbevinden bij kinderen centraal. Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris, opent de dag. Hannes Vanmeenen schetst ons vervolgens hoe de stad Kortrijk werkt aan het welbevinden bij kinderen. 

Achteraf is er keuze tussen tal van sessies waarin het welbevinden van kinderen, in verschillende settings en vanuit verschillende perspectieven, bekeken wordt. 

meer info via deze link https://www.vives.be/nl/saw/netwerkdag

Vives Campus Kortrijk

Doorniksesteenweg 145 , 8500 Kortrijk België