Zelfstandig digitaal ontwikkelen

Het initiatief

We dagen onze leerlingen uit om hun eigen ontwikkelen en leren in handen te nemen via een digitaal platform. Zo willen we de zelfstandigheid en het zelfsturend vermogen stimuleren in een aantrekkelijk leercentrum. Het project start in de derde graad waarin elk kind en elke leerkracht uniek is en onze voorrang krijgt in ons onderwijsaanbod. Belangrijke waarden in het initiatief zijn: uitblinken, identiteit ontdekken, reflecteren en samen ontwikkelen.

De vernieuwing

De oprichting van het initiatief is vernieuwend voor onze school omdat:

- wij ons klassieke klassysteem doorbreken (we werken in het leercentrum met groepen van max 60 à 65 kinderen)
- wij afstappen van een onderwijsaanbod voor het gemiddelde kind (maatschappijnorm/paradigma)
- wij waarderen elk kind en laten het ontwikkelen op zijn/haar niveau en op de plek waar hij/zij is
- elk kind heeft meteen zicht op zijn ontwikkeling
- toetsen en huistaken zijn géén toegevoegde waarde meer
- wij in de kracht van coteaching en team-teaching geloven

Waarom en hoe?

Onze leerkrachten zijn gepassioneerde en gemotiveerde mensen die elk schooljaar zoeken naar manieren om elk kind op zijn niveau te laten ontwikkelen. Differentiatiegroepen, niveaugroepen en klasdoorbrekend werken worden al vele jaren ontdekkend toegepast. Werkvormen worden bestudeerd en toegepast, klasdeuren gaan open, gangen worden gebruikt, ... . Dit telkens om een beter en kwaliteitsvol ontwikkelingseffect te bereiken bij de kinderen. Het digitaal leerplatform (snappet) en het inrichten van een groot leercentrum is een win-win situatie voor al onze kinderen al onze leerkrachten.

Het initiatief is gedragen door de schoolleiding, beleidsteam van de school en de 7 leerkrachten in de derde graad. Om de begeleiding in het leercentrum te organiseren en inhoudelijk op te volgen is er een extra pedagogische verantwoordelijke voltijds toegevoegd aan het team. Het digitaal leerplatform voor taal en rekenen wordt praktisch opgevolgd door een wekelijks coachingsmoment. Tevens organiseren wij intervisie momenten met een andere basisschool die met een gelijkaardig initiatief gestart zijn.

Het totale project zal inhoudelijk/pedagogisch opgevolgd worden door collega schoolleiders uit onze eigen scholengroep en raad van bestuur.

Ons schoolbestuur ondersteunt het project vanuit hun missie en visie over onderwijs in de 21ste eeuw. Het schoolbestuur deed een financiële tegemoetkoming naar de inrichting van het leercentrum.

Resultaten

In ons eerste startjaar merken wij volgende effecten
- De leermotivatie voor taal en wiskunde kent bij alle kinderen een verhoging.
- Kinderen leren continue van elkaar.
- Kwaliteit en kwantiteit van het leren is verhoogd door de directe feedback.
- De zelfstandige vaardigheden van de kinderen nemen toe.
- De leeromgeving in het leercentrum ervaren de kinderen als rustgevend en aangename dan de klassiek klas.
- De leerkrachten halen tijdwinst uit de jaarplanning en krijgen ruimte voor projectwerking.

Tips & tricks

Maak leerkracht en kinderen samen eigenaar van het project.

Materiaal

Meubilair en inrichting Dox
Digitaal leerplatform = Snappet

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren