Wij/zij

Het initiatief

We willen de diversiteit binnen onze school in the picture zetten. We willen focussen op het positieve, het verrijkende, hetgeen ons bindt. Niet op de moeilijkheden en conflicten (zonder deze uit de weg te gaan).WIJ zowel als ZIJ dus! Deze 2 woorden verweven in elkaar vormen ons logo.

De vernieuwing

Binnen onze school hebben we meer dan 30 verschillende origines bij de leerlingen. We willen van deze diversiteit iets maken: een kans tot leren kennen, begrip tonen voor elkaar, van elkaar leren, respect tonen. Als we dit binnen de school kunnen, kunnen onze leerlingen dit ook buiten de school verderzetten.
Ik/wij/zij: we staan allemaal op dezelfde lijn. Samen kunnen we er iets moois van maken!

We leggen ook de brug naar de ouders, via allerlei initiatieven, waarbij we samenwerken met GOK en de leerlingenraad. We gebruiken al onze overlegorganen om dit doel te bereiken .

Waarom en hoe?

Wij willen focussen op het positieve, het verrijkende, hetgeen ons bindt. Niet op de moeilijkheden en conflicten (zonder deze uit de weg te gaan). Daarom is de wereld rondom ons leren kennen en in dialoog gaan met elkaar zo belangrijk.

Vooreerst willen we werken aan het visualiseren van WBS. We willen de begrippen leren kennen, respect voor elkaar aanleren, de kracht zien in het verschillend zijn (diversiteit). Om alles visueel aantrekkelijk te maken, willen we onze slogan en ons logo meer bekend maken.

Deze willen we uithangen in de gangen samen met foto's van onze leerlingen bij activiteiten rond WBS in het verleden. Leerlingen en leerkrachten worden zo uitgedaagd om mee te doen.

We willen werken met een algemeen thema voor zowel leerlingen als leerkrachten. WIJ/ZIJ: Iedereen is wij, Iedereen is zij. We hangen een wereldkaart met aanduiding van de verschillende origines van leerlingen en leerkrachten uit. Zo zien we dat onze school al heel divers is. WBS ten top.

We willen ook dat diversiteit een plaats krijgt in concrete acties en activiteiten per leerjaar en studierichting. We doen dit door in onze lessen dit thema aan bod te brengen waar mogelijk.

Tevens kunnen we langs verschillende projecten/lessen/praktijkervaringen/uitstappen/educatieve activiteiten deze diversiteit aan bod laten komen.

Daarnaast plannen we voor elke klas een uitstap naar een project/vereniging gelinkt aan hun toekomstig vakgebied. Een inleefatelier rond een land van herkomst. Lessen wereldkeuken tijdens de kooklessen of een workshop in een restaurant. Bezoek aan een Afrikaans kapsalon met onze kap(st)ers. Bouwtechnieken uit andere landen/culturen opzoeken. Binnenhuisinrichting in verschillende landen opzoeken met onze schilders en onderhoudsassistenten.

We dromen van een slotdag met een aanbod van workshops waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Ook nodigen we ouders en externen uit op een toonmoment met wereldfeest. Een wereldmarktje met lekkers uit de verschillende landen, bereid door leerlingen en ouders. De Wereldwinkel zorgt voor drankjes. Leerlingen stellen voor wat ze leerden over WBS. We nodigen verenigingen uit. Vooral willen we dat dit ook een plaats en tijdstip tot ontmoeting kan zijn. WIJ/ZIJ!

Resultaten

- Meer respect tussen leerlingen, leerkrachten, ouders, binnen en buiten de school.
- Meer goesting bij leerkrachten, leerlingen, ouders,... om rond diversiteit en wereldburgerschap te werken. - Om in de dagelijkse omgang met elkaar rekening te houden met elkaars verschillen, en hiervan een sterkte maken i.p.v. een beperking.
- Door contacten met andere Lokerse verenigingen leren de leerlingen en ouders deze kennen, en kunnen ze ook zelf hiermee samen werken, buiten de school.

Tips & tricks

- Eerst goed de school leren kennen. Soms zijn er conflicten tussen verschillende origines. Daar moet je zeker rekening mee houden.
- Gewoon doen!
- Feest brengt mensen dichterbij elkaar!

Materiaal

Landkaart met aanduiding van de verschillende origines.
Aangepaste lessen.
Speldozen, koffers met materiaal uit uitleendienst, film, video, muziek, ...
Tentoonstellingsmateriaal, materiaal uit Wereldwinkel.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren