Werken aan ICT-integratie en innovatie binnen de school

Het initiatief

Binnen onze school voor buitengewoon secundair onderwijs werken we met een doelgroep die veel begeleiding en ondersteuning nodig heeft om de nodige ICT-vaardigheden te ontwikkelen.

Het niveau en visie van de leerkrachten op ICT is heel verschillend. Vaak komt ICT zeer klassiek aan bod en voelen collega's zich niet zeker genoeg om verder en creatiever aan de slag te gaan. Door een intens traject van bijscholingen willen we de neuzen in dezelfde richting krijgen en ICT als een innoverende, creatieve en gezond spannende leervorm gaan zien.

Sommige leerkrachten staan al wat verder en gebruiken verschillende toepassingen om hun doelen te bereiken. Vaak gaat het om computationeel denken, logisch denken, creëren, samenwerken,...

De vernieuwing

We stellen vast dat een groot aantal leerkrachten op een zeer klassieke manier ICT les geeft. Er is weinig sprake van ICT integratie binnen de andere projecten. Leerkrachten geven aan dat ze de nodige knowhow missen. Dit willen we oplossen door een sterke ICT visie uit te schrijven en leerkrachten intensief te begeleiden om deze visie toe te passen. De nodige knowhow bieden we aan via interne en externe bijscholingen.

We willen ook verder inzetten op het innoverend gebruik van ICT. We leerden reeds programmeren, eerst offline, daarna online met microbits en blue bots. Hier willen we een extra dimensie aan toevoegen nl hoogte. Daarvoor schaffen we Tello EDU drones aan.

Verder willen we ook inzetten op VR brillen. Doordat weinig uitstappen mogelijk zijn en dit steeds veel voorbereiding vraagt om onze leerlingen met verschillende noden te begeleiden, waren we op zoek naar mogelijkheden om de wereld meer in de klas te brengen. Via Google expeditions en Youtube 360 opent zich een heel nieuwe wereld. Verder kunnen we met deze brillen ook oefenen op veilig fietsen in het verkeer en dit met de VRkeer app. Aangezien dit nog een vrij nieuw medium is, zijn er voorlopig nog een beperkt aantal educatieve apps. Naar de toekomst zijn we wel zeer hoopvol naar een brede waaier aan toepassingen.

Waarom en hoe?

Door een visie uit te schrijven, willen we duidelijk maken aan de leerkrachten wat er van hen wordt verwacht. ICT wordt nu heel vrijblijvend ingezet, afhankelijk van leerkracht tot leerkracht.

Door sterk in te zetten op professionalisering willen we leerkrachten aanmoedigen en bevestigen in het ICT gebruik.

Door de nieuwe materialen aan te kopen willen we ook sterk innoveren en leerkrachten en leerlingen blijven uitdagen om steeds hoger te mikken.

Resultaten

Door de pandemie en veranderingen in het schoolbeleid is het project laat opgestart. We zijn gestart met de visie uit te schrijven. Eerst hebben we een SELFIE genomen om te kijken en te bepalen waar we op dat moment stonden. Vanaf daar konden we kijken welke aanpassingen er moesten gebeuren en welke er wenselijk waren. Zo hebben we een pakket van (online) bijscholingen kunnen samenstellen waarvoor leerkrachten, volgens noden, konden aan deelnemen.

Dertien leerkrachten volgden vijftien unieke workshops en webinars. Hen zien we als early adaptors die ervoor open staan om verder te werken en ICT meer te integreren in hun lessen. De opgedane expertise wordt gedeeld met de andere early adaptors, zodat iedereen in zijn afdeling een voortrekkersrol kan innemen. Leerkrachten die eerder sceptisch zijn, worden meegetrokken in het verhaal en kunnen de voordelen in de praktijk zien.

Met de drones hopen we dat leerlingen een nieuwe boost krijgen om verder te gaan met programmeren en creatief op zoek gaan naar nieuwe toepassingen. Niet alleen het programmeren op zich, maar ook het vliegen is een hele uitdaging. Leerlingen zoeken de regels op, discussiëren over het nut van regels, leren voorzichtig om te gaan met materialen en hiervoor zorg te dragen.

De VR-brillen zijn een hele beleving voor de leerlingen. Eerst was het even wennen, maar de leerlingen zijn ongelofelijk gemotiveerd om aan de slag te gaan met deze technologie. Ze voelen zich speciaal, deze keer in de positieve zin van het woord. De educatieve apps zijn nog beperkt, maar we merken dat er toch wel wat begint te bewegen.

Tips & tricks

Kijk zeker naar het gebruiksgemak en robuustheid van materialen.

VR bril: stand-alone of met externe gsm? Vergelijk goed de beeldeigenschappen.

Drones: Hoe te programmeren? App in het Nederlands? Conform wetgeving?

Materiaal

Oculus Quest 2

Tello EDU

www.ictdag.be

www.sett-gent.be

Thema('s):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren