Vanuit burgerschapscompetenties werken aan een open, inclusieve en duurzame samenleving

Het initiatief

Wereldburgerschapeducatie zal vanaf volgend schooljaar twee niveaus kennen: het
leerkrachtenniveau en het leerlingenniveau. De bedoeling is om uit te monden bij een
structurele wisselwerking tussen deze niveaus met het oog op meer motivatie en
betrokkenheid bij de leerlingen enerzijds en meer projectmatig, didactisch handelen bij de
leerkrachten anderzijds.

De vernieuwing

In 2017-2018 werd vastgesteld dat er genoeg leerlingen zijn die met veel enthousiasme en
ideeën betrokken zijn bij de verschillende projecten die op school lopen, maar dat hen aan de
nodige structuur en methodologie ontbrak om de projecten die ze voor ogen hebben ook
effectief te verwezenlijken. Dankzij het VSK-traject dat de verschillende leerlingenwerkgroepen
onlangs hebben doorlopen, is hieraan verholpen. Onze leerlingen zijn niet langer afhankelijk
van leerkrachten om hun ideeën om te zetten in projecten: ze zijn klaar om verschillende
projecten op eigen houtje (DIY) te organiseren.

Waarom en hoe?

Om van de school een oefenplaats te maken voor actief burgerschap en “samen leren
samenleven” staat het belang van een participatieve schoolcultuur en een brede open school
centraal. Burgerschapseducatie verdient een expliciete plaats in het curriculum, maar moet
tegelijk ook impliciet en geïntegreerd aan bod komen.

Het gaat om het ontwikkelen van projecten of het bijsturen van bestaande lessenreeksen om
zich ervan te verzekeren dat deze (in grotere mate) actief, participatief, relevant, kritisch en
interactief zouden zijn. Kortom:

- Hoe kan je je lessen opbouwen rond een project?
- Hoe kan je leerlingenparticipatie versterken in je lessen?
- Hoe kan je de sleutelcompetentie actief burgerschap realiseren in je lessen?

Er zijn 3 mogelijkheden:

- Werken aan een nieuw vakdoorbrekend project (voorbereiding “ateliers” 2de en 3de graad)
- Werken aan vakspecifieke projecten (voor vakgroepcollega’s die parallel staan)
- Werken aan bestaande “ateliers” 1ste graad

Daartoe bieden we een nascholingstraject (2 of 3 halve dagen per schooljaar) + maandelijkse
begeleiding (bijsturing van lopende projecten) + coördinatie (overzicht van verschillende
projecten, organisatie intervisie en co-teaching, link met extracurriculaire/leerlinggestuurde
initiatieven, inventarisatie behandelde ET/LPD en ontwikkeling leerlijnen burgerschapsvorming,
bevordering van zichtbaarheid en structurele verankering in de schoolcultuur).

Resultaten

Wij hopen met ‘wereldburgerschap goes DIY':

1.Leerlingen te stimuleren om zelfstandig initiatieven op te zetten.
2.Hun zelfredzaamheid te verhogen in het verwezenlijken van vooropgestelde projecten.
3.Leerlingen aan te zetten om werkelijk verantwoordelijkheid op te nemen bij het aangaan van
een maatschappelijk engagement.

De rode draad doorheen dit hele traject is de doelstelling om door leerling- en ervaringsgericht
onderwijs:

1.vooroordelen, veralgemeningen en stereotypes te identificeren en in vraag te stellen.
2.een onbevangen blik te werpen voorbij de eigen leefwereld, voorbij het wij/zij-denken.
3.met een kritische blik naar de wereld(verhoudingen) te kijken.

Thema('s):
Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren