Weg met jaarklassen?

Het initiatief

We willen de traditionele werking van ons onderwijs doorbreken en meer afstemmen op de noden van de 21ste eeuw. Hoe meer inspelen op verschillen tussen kinderen? Hoe talenten meer in de kijker zetten? Hoe kan je ICT integreren in je dagdagelijkse werking? Hoe kan je het welbevinden van "zwakkere" leerlingen verhogen?

In eerste instantie willen we met het team onze visie op elkaar afstemmen. Verder gaan we op zoek naar werkvormen en groeperingsvormen die meer aansluiten bij de hedendaagse noden.

De vernieuwing

Met de komst van het M-decreet ervaren we sterk dat we andere groeperingsvormen en werkvormen nodig hebben om het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen hoog te houden. Door onze werking anders te gaan organiseren, hopen we leerlingen blijvend te motiveren.

Waarom en hoe?

fase 1 = leerkrachtenniveau
1. informatie verzamelen (= gaan kijken in andere scholen, workshops, nascholing)
2. gezamenlijke visie uitwerken op schoolniveau
3. praktische werking uitzetten
4. tijd en ruimte om te experimenteren en te evalueren

fase 2 = leerlingenniveau
1. welbevinden verhogen
2. individualisering van het leerproces (= de lat hoog genoeg voor iedereen)
3. inzetten op talentontwikkeling

Resultaten

Leerkrachten stellen het eigen didactische handelen meer in vraag (Hoe kan het anders? beter?). Het team denkt na over alternatieven voor problemen die ervaren worden. Samenwerking, co-teaching, overleg en creativiteit worden sleutelbegrippen!

Tips & tricks

-Een gedragen gemeenschappelijke visie is essentieel!
-Verder moet er genoeg ruimte en tijd zijn om te mogen experimenteren.

Materiaal

- visie uitwerken (pedagogische begleidingsdienst / The Mind Academy / ...)
- aankopen van nieuw agendasysteem om samenwerking tussen de leerkrachten te kunnen bevorderen
- aankopen van differentiatie- en ondersteuningsmaterialen (bijv. more to math)

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren