Vernieuwing B-stroom en BSO

Het initiatief

We willen een positieve wending geven aan BSO dat maatschappelijk ondergewaardeerd
wordt en ook op onze school onder druk staat. Met de hulp van Flanders Synergy zijn we op
weg om ons BSO anders te organiseren, waarbij vakdoorbrekend werken één van de
sleutelelementen is. We zijn van onderuit met de betrokken leraren op zoek gegaan naar een
andere structuur en aanpak die voor ons steeds maar kleiner wordend BSO werkt.

Vanaf 1 september 2019 starten we met de leerlingen van 1B en 2B met een vernieuwing. Niet alleen de leerplannen zijn n.a.v. de onderwijshervorming vernieuwd, maar ook de didactiek wordt over een andere boeg gegooid en er wordt voor heel wat uren met 1B en 2B samen gewerkt.

De vernieuwing

Tot op heden werd er in BSO niet vakdoorbrekend gewerkt. We werken - uit noodzaak door
het lage leerlingenaantal - wel met graadklassen, maar hebben met het vernieuwingsproces
hier een positief alternatief voor gezocht, nl jaaroverstijgend werken met flexblokken waarin
ofwel leertrajecten ofwel projecten gepland staan. Een leertraject houdt in dat leerlingen zelf
kiezen op welk moment ze aan welke vooropgestelde doelen voor verschillende vakken
werken. De leraar is hier coach. Al de opgedane kennis zal vervolgens geïntegreerd worden in levensechte projecten.
Projecten worden thematisch, vakdoorbrekend georganiseerd. In de talentmodules kunnen de leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen.

Waarom en hoe?

We willen BSO in een positiever daglicht te plaatsen, zowel binnen onze school als in de regio.
Hiervoor moeten we keuzes maken op basis van een duidelijke visie op leren en leven in BSO
waarbij het vakdoorbrekend en jaaroverschrijdend leren één van de leidende principes is,
naast het inbouwen van keuze, het aanbieden van levensecht onderwijs en op
maat/gedifferentieerd werken. We willen dit bereiken door de leerlingen op verschillende manieren de leerstof te laten verwerken, zoals hierboven beschreven (leertraject, project, experturen, talentmodules).
Hierdoor willen we voor onze BSO- leerlingen echt het verschil maken en ons onderscheiden van andere scholen in de regio.

Resultaten

We hopen door onze BSO-vernieuwing meer leerlingen aan te trekken en BSO op te waarderen. We willen tevens de het welbevinden en de betrokkenheid van onze BSO-leerlingen verhogen. Tenslotte willen we hen helpen met het ontdekken en ontplooien van hun talenten.

Tips & tricks

Het is sterk als je alle betrokken partijen - leerlingen, ouders, leraren, stageplaatsen - bevraagt in het proces naar vormgeving van een vernieuwd concept. Het is zeker ook van belang om op regelmatige basis een terugkoppeling met stand van zaken aan het personeel te geven. Dit leidt naar een grotere gedragenheid in de groep. Vernieuwing leidt immers vaak tot onzekerheid en weerstand.
Ook de samenwerking met externe experts zoals Flanders Synergy, is een meerwaarde om het proces mee in goede banen te leiden. Zij ondersteunen ook in het werken met een zelfsturend team (vliegwiel) dat de motor in het hele veranderingsproces is. Je krijgt ook de kans om je ervaringen uit te wisselen in een lerend netwerk met andere scholen die ook een veranderingsproces doormaken en van elkaar te leren.

Tenslotte is het zeker ook een meerwaarde om te hospiteren in scholen die reeds ervaring hebben; het werkt inspirerend.

Materiaal

- Flanders Synergy: boek en begeleiding
- verschillende werkvormen en didactieken/methodieken (voor het verzamelen van input bij leerlingen, ouders, leerkrachten en stageplaatsen)
- de nodige aanpassingen aan de infrastructuur
- laptops/tablets/...

Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren