Verbindend leren tss toegepaste AV en beroepsspecifieke vorming binnen de opleiding kinderbegeleider.

Het initiatief

In een 7de jaar kinderbegeleider worden studenten voorbereid op de arbeidsmarkt. Wij willen in dit laatste jaar van hun opleiding de verschillende 'vakjes' overstijgen en studenten laten ontdekken dat de realiteit van het werkveld niet vanuit 1 vak benaderd kan worden. Vakken uit de cluster toegepaste algemene vorming en beroepsspecifieke vorming slaan de handen in elkaar om studenten kinderbegeleider met hoofd, hart en handen klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Vakoverschrijdend leren gebeurt concreet op 5 manieren: teamteaching, projectvak, werkplekonderzoek, reflecteren en evalueren en de WORK-week op het einde van de opleiding waarbij het vakoverschrijdend leren een apotheose kent.

De vernieuwing

Op 1 september 2018 werd VIVATO als nieuwe school binnen RHIZO opgericht. De start van VIVATO bood de kans om vernieuwing en verandering te brengen. We kozen ervoor om het accent op praktijkgerichte opleidingen te leggen en een eerste stap hierin was het wijzigen van de benaming van enkele vakken en de structuur van het schooljaar. Zo werden vakken als gastheerschap en binnenschools praktijkleren ingevoerd en werd het schooljaar ingedeeld in lesweken, werkplekonderzoek, stage, reflectie en WORK. Werkplekonderzoek bereidt studenten aan de hand van allerlei opdrachten (zowel vanuit de algemene als beroepsspecifieke vorming) voor op hun stage. Het WORK-project sluit het schooljaar af. Ze voeren samen met het werkveld een project uit waarin ze tonen dat ze klaar zijn om als kinderbegeleider af te studeren en aan het werk te gaan.

Waarom en hoe?

Door het vakoverstijgend leren op verschillende manieren te implementeren zetten we niet alleen in op de vakgebonden leerdoelen, maar komen ook de 21ste eeuwse vaardigheden uitgebreid aan bod. Wij zijn ervan overtuigd dat een vakoverstijgende samenwerking tussen deze verschillende clusters de studenten nog beter kan voorbereiden op de snel veranderende samenleving en het werkveld van morgen.

De wijzigingen die doorgevoerd werden bieden heel wat kansen om volop in te zetten op het vakoverstijgend leren en deze kans wil het team met beide handen grijpen. We hebben echter nog een hele weg samen af te leggen. We willen verder op zoek gaan welke kansen het coteachen kan bieden, hoe we de verschillende vakken nog beter op elkaar kunnen afstemmen en hoe we vakoverschrijdend kunnen evalueren tijdens het binnenschools praktijkleren, het werkplekonderzoek en WORK.

Resultaten

We streven ernaar een opleiding kinderbegeleider te ontwikkelen waarin algemene en beroepsspecifieke vorming complementair en realiteitsgericht zijn. We willen een praktijkgerichte opleiding kunnen aanbieden die vanuit een holistische visie vertrekt en niet in vakjes denkt. We willen hierbij de expertise en talenten van elke leerkracht tot zijn recht laten komen. Niet alleen de lessen worden op deze manier uitgewerkt, maar ook het werkplekonderzoek, de workweek, de evaluaties en de reflectieweek. Dit willen we ook transfereren naar onze andere beroepsgerichte opleidingen zoals zorgkundige en opvoeder-begeleider.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren