Van 'moetivatie' naar 'motivatie'

Het initiatief

Via projecten en doelgericht werk, in grote of kleine groepen, over de leerjaren heen of juist niet, gaan onze leerlingen aan de slag. Om zo zelfstandig, alleen of via samenwerking, te leren en te werken. Om hen te laten (onder)zoeken, vragen stellen en leren met de technologie van vandaag en gisteren.

De vernieuwing

We werken sinds twee jaar vanuit onze nieuwe visie: "Leerkrachten van basisschool de Oogappel vinden het belangrijk om in een familiale sfeer school te maken. We willen ruimte creëren voor elk kind. Zodat het in interactie met anderen, tijd heeft om te groeien op eigen tempo, binnen onze groene schoolomgeving, waar het steeds een gevoel van thuiskomen is."

We willen deze visie ook echt 'waar' maken en doen leven in onze school. We werken klasoverschrijdend -en dus een stuk projectmatig- in onze tuinen (het 4e, 5e en 6e leerjaar is tuin 4, het 2e en 3e leerjaar vormen tuin 3, 3e kleuterklas en 1ste leerjaar zijn tuin 2 en de twee kleinste klassen zijn de kleinste tuin).

Zo werken de leerlingen van verschillende leeftijden samen aan 'projecten'. Deze projecten kunnen lessen zijn, met een gewone duur, maar evengoed projecten die een hele week, tot enkele weken duren. Tijdens deze projecten wordt er de focus gelegd op het samenwerken, op het 'groeien op eigen tempo' en het leren aan en van elkaar. Samen opzoeken van informatie in boeken, zo ook op de chromebooks die we al ter beschikking hebben. Maar evenzeer kijken we naar het familiale, waarbij we niet alleen werken aan het familiale binnen onze school, maar ook, in de mate van het mogelijke, de ouders zeer nauw betrekken.

Waarom en hoe?

Op middellange termijn willen we van onze leerlingen leerlingen maken die het ondernemerschap waarmee ze op de wereld zijn gekomen, nooit verliezen. We willen dat ze blijvende honger hebben naar ontwikkeling vanuit een intrinsieke motivatie. Dingen willen onderzoeken, dingen in vraag kunnen stellen. We willen ook leerlingen die zich bewust zijn van hun eigen leren, kunnen en hun eigen leren in handen willen nemen. Wie ben ik, wat kan ik al en wat wil ik nog leren? We willen de 'moetivatie' omzetten in 'motivatie'.

Resultaten

Binnen onze scholengemeenschap is het nieuw om niet meer te werken vanuit het jaarklassen systeem. Projecten op schoolniveau uitwerken zijn hierbij een grote troef. Leerlingen gaan aan de slag vanuit een onderzoeksvraag en zijn dus zelf op zoek naar antwoorden ipv enkel de kennis van de leerkracht over te brengen naar de lln. Leerlingen bereiken doelen vanuit eigen interesses over leergebieden heen.

We hebben bv met heel de school gewerkt rond feesten in verschillende landen en culturen via lessen Wereldoriëntatie, muzische vorming, maar evenzeer in wiskunde en taal. Rond dierendag werkten we een dierenbeurs uit. We oefenden verschillende vaardigheden waaronder spreken voor grote groep. Het uitvoeren van deze projecten verloopt natuurlijk vlotter door gebruik te kunnen maken van moderne leermiddelen als het open leerplein en de chromebooks.

De leerkrachten zijn erg blij met het projectmatig werken. Het geeft hen goesting door te zien hoe leerlingen openbloeien, initiatief nemen, nieuwe technologieën gebruiken en de maatschappij in vraag stellen, Leerlingen moesten aanpassen door nieuwe vaardigheden aan te spreken en samen te werken met 'jongere' leerlingen. Het projectwerk vond zijn weg en onze leerlingen zijn nu heel enthousiast! Ze zijn letterlijk actief bezig ipv te zitten luisteren naar een les en ipv te noteren moeten ze zelf het denkwerk doen.

Door het zelf ontdekken blijft de kennis ook beter hangen. Leerkrachten werken samen projecten uit en kunnen steunen op elkaar. Leerlingen zijn enthousiaster om doelen aan te pakken. Ouders zijn betrokken partij in de samenwerking van leerlingen die hun werk ook thuis verder zetten en ze zijn welkom op school om de resultaten van alle leerlingen te komen beluisteren of bekijken.

Tips & tricks

De realisatie van ons initiatief is voor 3 projecten (feest, dieren en beroepen) voorbij. Graag willen we deze manier van werken meer inzetten. En dit hoeft daarom niet over de hele school te gaan, maar ook binnen de tuinen, waar er al meer projectmatig wordt gewerkt, zij het op kleinere schaal. Concreet wordt het project (we gaan hier uit van ons laatste project 'feest') voorgesteld aan alle lln door het zelfde filmpje/verhaal/... te laten zien, hen uit te dagen. Daarna gaan lln zelf op zoek. Welke landen zijn er? Welke feesten worden daar gevierd? Lln kiezen samen een land, een feest uit. Dit op basis van interesse, persoonlijke achtergrond,... maken ze een keuze. Er wordt gevraagd met alles rekening te houden (waar ligt het land? Wanneer wordt het feest gevierd? Hoe beleven de mensen/kinderen het feest?) De lln worden uitgedaagd om op zelfstandig op zoek te gaan naar allerlei informatie. Ze worden nieuwsgierige leerlingen, ze leren op zoek gaan naar de info die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken. Voor kleinere projecten, binnen de tuinen is dit ook van toepassing. Ze leren samenwerken, ze zijn niet meer de 'tamme puppy's' waar alle informatie hapklaar wordt aan aangeboden, maar ze leren inventief zijn, ze leren op zoek gaan, ze leren vragen stellen.

Je eigen ontwikkeling in handen nemen, is iets dat werkgevers op dit moment missen op de werkvloer. Het is dus een heel grote kracht die we de leerlingen van deze tijd kunnen bijbrengen. Sterke zelfstandige werknemers zijn creatiever bij het invullen van hun functie. De leerkrachten werken hier niet "zomaar" aan. We hebben onze leerplannen erbij genomen, laten onze werk- en handboeken even aan de kant en gaan doelgericht, met de doelen van de leerplannen erbij, aan het werk; Onze leerlingen behalen deze doelen en kunnen zelf aangeven of ze deze hebben bereikt of nog niet. De noodzaak voor punten valt hierdoor ook weg. Leerlingen dagen zichzelf uit om het volgende doel te bereiken.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren