Vakoverschrijdend co-teachen

Het initiatief

We staken met 6 leerkrachten de koppen bij elkaar om uit onze klaslokalen te breken. We gingen vakoverschrijdend werken waarbij de vakken Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde en geschiedenis een cluster werden. We namen twee klasgroepen van 6 TSO samen en dat zorgde ervoor dat we altijd met twee voor de klas stonden!

De vernieuwing

Dit initiatief was voor ons vernieuwend omdat we nu echt gingen samenwerken. Uiteraard hadden we al veel projecten samen op poten gezet, maar als je je verbindt aan elkaar in een co-teach project stuwt dat je samenwerking toch naar een ander niveau. We leren van elkaar in de klas en dit laat ons toe om ook kwalititatiever onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Vernieuwend was voor ons ook dat we op een heel eenvoudige manier individuele feedback konden geven aan leerlingen omdat daar nu ruimte (zowel in tijd als in plaats) voor is gecreëerd.

Waarom en hoe?

We zijn heel erg gestart vanuit de waarom-vraag. Waarom willen we dit nu doen? Waarom zal dit positief zijn voor onze leerlingen? We worden in het zesde jaar geconfronteerd met een heel hoge graad van schoolmoeheid bij onze leerlingen. Zeker voor de algemene vakken is het moeilijk om onze leerlingen te motiveren in de laatste maanden van hun secundaire loopbaan. We proberen leerlingen aan te zetten om te werken door te werken met google classroom waarop leerlingen taken van de verschillende vakken zien verschijnen en zo aan de slag kunnen.

Resultaten

We zijn bij sommige leerlingen een verhoogde autonomie. Leerlingen leren plannen en gaan ook spontaner samenwerken.
We hopen de leerlingen ook beter voor te bereiden op hoger onderwijs waar ze ook op deze manier zullen moeten werken.
Professor André Vyt van de Artevelde hogeschool kwam enkele keren op bezoek bij ons in de klas en stak ons een hart onder de riem door op te merken dat leerlingen geactiveerd werden in dit project.

Tips & tricks

Als je denkt dat het goed is voor je leerlingen, gewoon doen! Bijsturen moet je toch altijd doen maar je moet durven springen!

Materiaal

Dian Fluijt: 'Co-teaching in de praktijk'
https://www.tenz.be/vormingen/samen-lesgeven

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren