Unesco Future Education: flexibele leertrajecten voor ieder kind

Het initiatief

We organiseren onze school ‘slimmer’ en begeleiden de leerlingen over meerdere jaren in teams. Zo verduurzamen we de ouder-leerling-leerkracht-relatie en vergroten we de draagkracht van de individuele leerkracht. We maken flexibele leertrajecten mogelijk. De leerlingen kunnen de intensiteit van de instructie, niveau van uitdaging, additionele doelen binnen hun talenten, … zelf bepalen.

De vernieuwing

De leerlingen krijgen onderwijs op maat door af te stappen van het leerstofjaarklassensysteem.

Waarom en hoe?

Ons onderwijs past zich aan aan de snel veranderende maatschappij en de toenemende diversiteit. Het beschikken over een brede waaier aan vaardigheden en het leren gebruiken van deze vaardigheden om het eigen leren te bevorderen wordt steeds belangrijker.

Future Education staat voor :
- F = Flexibele leertrajecten
We leggen de focus op het leerproces en zetten in op zelfregulerend leren. Elke leerling is uniek en verdient een unieke aanpak. We maken de leertrajecten flexibel op maat van leerbehoeften, interesses en talenten.

- U = Universal Design for Learning
We kiezen voor een preventieve brede basiszorg. We maken de leerstof van bij de start toegankelijk voor alle leerlingen door de principes van UDL toe te passen.

- T = Talentgericht
Gebaseerd op de meervoudige intelligentie organiseert onze school een atelierwerking in de vorm van talentennamiddagen. Deze talentennamiddagen worden uitgebreid met de dagelijkse talentenwerking op de klasvloer. De talenten van de leerlingen worden bijgehouden in een digitaal portfolio, dat meegroeit vanaf het tweede kleuterklas tot in het zesde leerjaar. Zo kunnen ze op het einde van de lagere school een toekomstgerichte keuze maken op basis van hun sterktes.

- U = Up to date, toekomstgericht
Via deelname aan tal van innovatieve Europese Erasmus+ projecten, een eigen FABLAB, talrijke projecten met een belangrijke focus op ondernemerschap en STEAM bereiden we onze leerlingen voor op een zeer snel evoluerende wereld waarbij we ze leren om 21ste eeuwse vaardigheden en strategieën efficiënt en doeltreffend in te schakelen.

- R = Realistisch, ervaringsgericht
We zorgen voor een rijke leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen.

- E = Education
Onze school maakt deel uit van het Unesco Associated Schoolplatform (ASP-netwerk). Leerlingen opvoeden tot volwaardige wereldburgers neemt een belangrijke plaats in in ons pedagogisch project. De 17 Sustainable Development Goals vormen het uitgangspunt bij het behandelen van thema’s en projecten.

Resultaten

- Team vaardiger maken in omgaan met diversiteit en differentiatie
- Welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen verhogen
- Het slaagpercentage van de leerlingen verhogen
- De leerlingen keuzevaardiger maken

Tips & tricks

- Een gedragen visie is het fundament voor een duurzaam veranderingsproces.
- We kiezen voor een integrale benadering en denken na over schoolcultuur, mensen, systemen en structuren.
- Tijdens ons veranderingsproces worden we begeleid door Flanders Synergy

Materiaal

‘Scholen slim organiseren’, Tom Van Acker / Yves Demaertelaere, Lannoo Campus
‘Flexibele leerwegen’, Machteld Vandecandelaere / Naomi Van den Branden / Goedroen Juchtmans / Margo Vandenbroeck / Bieke De Fraine, Lannoo Campus
‘Samen tot aan de meet’, G. Juchtmans / E. Franck / K. De Roover / A. Vandenbroucke / H. Knipprath / J. Huybrechts , Garant Uitgevers nv
‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’, Kris Van den Branden , Acco

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren