Uitbreiding Opleidingsvorm 1 voor leerlingen met een type 9 verslag

Het initiatief

We zijn een buitengewoon secundair onderwijs. Op onze school bevinden zich opleidingsvormen 1, 2 en 3. Ons project is opgesteld voor jongeren uit opleidingsvorm 1 met een type 9 verslag. Sommige jongeren met een OV1-type 9-verslag functioneren goed binnen de geïntegreerde werking van Opleidingsvorm 1 en vinden aansluiting bij de type 2 jongeren van OV1. Toch merken we op onze school dat het voor sommige leerlingen met een type 9 verslag soms moeilijk loopt.

Het gaat hier over leerlingen die cognitief wel wat aankunnen maar sociaal emotioneel het vaak moeilijk hebben. Hierdoor ontstaan er frustraties bij deze jongeren omdat zij merken dat ze niet alles kunnen wat ze willen. In de klas loopt het vaak moeilijk omwille van drukte. Daarbuiten merken we vooral dat het de druk is die op deze jongeren wordt gelegd, over bijvoorbeeld het werken naar tewerkstelling, die het zwaar maakt.

Deze jongeren hebben baat bij de gestructureerde werking van OV1, maar hebben daarnaast een specifieke aanpak nodig: meer nabijheid van een leerkracht/begeleider, extra sociale vaardigheidstraining, het inbouwen van extra rust-momenten, het functioneren in kleine klasgroepen, extra uitdaging op cognitief vlak. Om deze redenen hebben we besloten om een nieuwe groep op te richten binnen opleidingsvorm 1: OV1 T9Bis. In deze groep kunnen we de jongeren een traject op maat aanbieden.

De vernieuwing

We merken op naar aanleiding van bezoeken voor mogelijke inschrijvingen dat er nood is aan een groep zoals deze. We merken dat ouders vragende partij zijn en op zoek gaan naar een school die extra aandacht wilt geven aan de specifieke noden van hun kind.

Binnen onze scholengemeenschap zouden wij de enige school zijn die dit aanbieden. Binnen de regio Mechelen is er geen aanbod voor deze jongeren. Ook het samenwerken met een MFC is nieuw binnen onze regio. Toch willen we dit zeker verwezenlijken om zo de jongeren binnen hun eigen context te houden en samen met de ouders zorg te dragen voor deze jongeren. Zo versterken we het netwerk rondom hen in plaats van ze uit hun netwerk te halen.

Waarom en hoe?

- Een schooltraject aanbieden op maat van de doelgroep en deze individueel uitbouwen per leerling. Zo kunnen leerlingen blijven deel uitmaken van een school. Waar ze anders snel terecht kwamen in het isolement met als agressie en depressie als gevolg. De doelgroep die we voor ogen hebben, zit op dit moment thuis omwille van deze problematiek. Het zijn jongeren met een verhoogde kwetsbaarheid. We willen het schoollopen bevorderen.

- Voor onze eigen school is dit een meerwaarde. Het werkt heel inspirerend en versterkend om onze eigen schoolwerking nog meer op maat te maken. Alles met het doel om isolement te voorkomen.

- De bedoeling is dat de leerlingen hun eigen toekomst terug in de hand nemen. Zo gaan we samen op zoek naar plaatsen waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen. Leerlingen leren zichzelf ook heel goed kennen, leren waar hun interesses liggen en of hun dromen wel realistisch zijn. Leerlingen weten op deze manier heel goed wat hun eigen pijnpunten zijn en proberen hiermee om te gaan.

- “Kansen creëren”,” aandacht voor ieders eigenheid “ en het “welzijn van de jongeren” staan centraal in deze nieuwe werking.

- Op deze manier kunnen deze leerlingen iets teruggeven aan onze maatschappij. Wat ook belangrijk is, is dat onze maatschappij ook op deze manier de jongeren de kans geeft. De maatschappij bewust maken van de verschillende problematieken binnen onze eigen samenleving. Leren omgaan met diversiteit, en ook hier de positieve punten van inzien.

Resultaten

Hier kunnen we nog niets over vertellen. Onze werking gaat van start op 1 september 2018. We gaan ons project tijd moeten geven om te zien wat de resultaten hiervan zijn.

Tips & tricks

Dit vullen we graag aan na onze ervaring in het najaar van 2018.

Materiaal

Hier zijn we ook nog volop zoekende in. In september weten we welke leerlingen naar deze klas komen. We hopen op hun maat lesmateriaal te kunnen aankopen. Graag willen we ook een veilig hoekje creëren in de klas, waar leerlingen die het moeilijk hebben even tot rust kunnen komen. Dit wordt door onze eigen afdeling van hout gemaakt.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren