Talenten voor de toekomst

Het initiatief

Dankzij een vak- en klasoverschrijdend project gaan we onze leerlingen voorbereiden op de toekomst van morgen én leerlingen hun talenten laten verkennen, ontwikkelen en inzetten. Dit realiseren we vanuit het kader van 21th century skills die we onderverdelen in kleinere deelprojecten gericht op samenwerking, vrijwilligerswerk, kritisch nadenken, initiatief nemen, ondernemen,... Er zijn schoolinterne talentenlabo's en deelprojecten met partners uit de buurt.

De vernieuwing

De leerlingen worden meer voorbereid op de toekomstige maatschappij. Dit doel bereiken we door gebruik te maken van vernieuwende materialen en technieken.

Waarom en hoe?

Het is belangrijk dat kinderen nu de basis meekrijgen om binnen een decennium voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt en een snel veranderende maatschappij.

Resultaten

We hopen dat de leerlingen meer probleemoplossend vermogen krijgen, snel mee zijn met de werking van nieuwe technologie, kritischer kunnen omgaan met het grote aanbod aan informatie dat op hen af komt,...

Tips & tricks

- Werk klasoverschrijdend, zo zullen de sterke en zwakkere leerlingen meer aansluiting vinden bij anderen.
- Ga aan de slag met thema-labo's, dit werkt motiverend en maakt kinderen enthousiast.

Materiaal

- Ipads
- bee-bots
- programmeersoftware op internet
- codeerspellen
- bouwmaterialen (wilgentakken, consticks,...)

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren