Talent in beweging in het leerlab

Link naar een videomontage van onze schoolwerking, met verwijzing naar de modules en masterclasses (2019)
Het initiatief

De leerlingen nemen zelf hun leerproces in handen, verbreden hun horizon en exploreren verschillende leerstrategieën.
De leerling maakt eigen keuzes, gaat zelfstandig of in groep aan het werk

De vernieuwing

Doorbreken van het gewoon curriculum:
* 2de graad talentmodules (explore, sport, onderzoek en experiment, communicatie en expressie)
* 3de graad masterclasses (sport, bier en wijn, kunst en co, koken op kot, sociaal engagement, film, duurzaamheid, Wat na secundair?, Photoshop, Do it yourself)
* 1-uursvakken (testcase geschiedenis-aardrijkskunde in de 3de graad TSO) worden projectmatig aangeboden (ook de nieuwe vakken EFC, ICT, burgerschap en Artistieke vorming)
* leerlabs inrichten waar leerlingen zelfstandig aan het werk gaan, leerkracht is coach. voor de vakken Frans en wiskunde

Waarom en hoe?

Waarom: motivatie van de leerlingen verhogen en talenten ontdekken en verdiepen
Hoe
- Projectmatig werken
- Zelfstandig werken op eigen tempo
- Leerkracht is coach
-Flexibele leerwegen
- Digitalisering: gebruik van iPads, Bookwidgets en co

Resultaten

- Verhogen intrinsieke motivatie van de leerlingen
- Meer leerwinst
- welbevinden van de leerlingen verhogen

Tips & tricks

- gemotiveerd team (voorbeeld ideeën voor de modules en masterclasses)
- flexibiliteit: (voorbeeld: leerkrachten geven 8 woensdagen 4uur les, in plaats van 1u per week)
- wat puzzelwerk met de lessenroosters
- samenwerking met de Academie

Materiaal

- samenwerking met technisch atheneum (keukenklas) en avondschool (naaiklas)
- samenwerking met de Academie: lesgevers + locatie (voor muziek, woord en beeld)
- inrichten van leerlab: stille werkruimte met computers/iPads, instructieruimte en 'gezellige hoek' : under constrruction

Bijlage(n)
Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren