Taaluitwisseling in het kader van de mini-onderneming

Het initiatief

Communicatief sterker worden in de andere landstaal en tegelijkertijd je commerciële vaardigheden aanscherpen, dat is een hele uitdaging! De leerlingen van 6 Handel uit het Heilig-Hartinstituut te Heverlee gaan die uitdaging al vele jaren aan via een taaluitwisseling met een klas Franstalige leerlingen uit het Institut Saint-Vincent de Paul te Vorst.

De vernieuwing

De zesdejaars van beide partnerscholen starten elk in het kader van hun geïntegreerde proef een eigen mini-onderneming, waarmee ze bepaalde producten of diensten aan hun doelpubliek aanbieden. Wie zich vlot kan uitdrukken in vreemde talen, voelt zich zelfverzekerder om zijn/haar producten voorbij de taal- of landsgrenzen te gaan promoten. Dat is wat de leerlingen uit beide partnerscholen in de praktijk leren dankzij deze uitwisseling.

Waarom en hoe?

Het project loopt over een periode van één schooljaar. De leerlingen ontmoeten elkaar minstens twee maal. De eerste ontmoeting vindt plaats in november. Dan bezoeken de leerlingen uit Heverlee de Brusselse leerlingen. De producten / diensten, de verkoopstrategieën en de functies binnen de mini-onderneming worden in detail voorgesteld in de andere landstaal. Daarnaast wordt er samen gegeten. Er worden tips en ervaringen uitgewisseld en de leerlingen nemen samen deel aan een stadsspel. In april bezoeken de Brusselse leerlingen het Heilig-Hartinstituut te Heverlee. Dan wordt de balans opgemaakt en worden de verkoopresultaten besproken. Er kunnen eveneens gezamenlijke verkoopmomenten worden afgesproken.

Resultaten

De leerlingen voelen zich dankzij deze uitwisseling zelfverzekerder om zich uit te drukken in de andere landstaal en om formele en informele contacten te leggen met anderstalige native speakers. Bovendien worden deze contacten dikwijls via de sociale media verdergezet.

Een taaluitwisseling is dus een grote meerwaarde voor elke mini-onderneming!

Tips & tricks

Koppel als taalleerkracht verschillende taaltaken aan de uitwisseling, die je helpen bij het realiseren van de eindtermen:

- De leerlingen stellen zich op voorhand via mail voor aan de leerlingen uit de partnerschool.
- Een correspondentie wordt opgezet tussen de leerlingen uit beide scholen.
- De leerlingen presenteren in de andere landstaal (voorbereide presentatie), maar beantwoorden ook spontaan vragen.
- De leerlingen communiceren afwisselend met elkaar in het Frans en in het Nederlands.
- De leerlingen moeten nadien in het Frans het project van de andere mini-onderneming kunnen bespreken.
- De leerlingen verkopen hun producten in de andere landstaal.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren