STEM building

Het initiatief

Leerlingen uit het TSO en BSO gaan een duurzaam gebouw (BEN-gebouw, schaal 1/1) vol
innovatieve bouwtechnische en energetische technieken realiseren in samenwerking met
hogeschoolstudenten, experten uit de industrie en overige organisaties. Het ontwerp, de
studies en realisatie nemen 2 schooljaren in beslag. Nadien blijft het gebouw als kijk- en
onderzoekswoning staan voor het ruime publiek. Op lange termijn wordt het gebouw gesloopt en worden de materialen gerecupereerd. Deze cyclus blijft zich herhalen.

De vernieuwing

- De samenwerking tussen leerlingen secundair onderwijs onderling (TSO en BSO uit hout, bouw ,
sanitair/CV, elektrotechnieken en industriële wetenschappen), samen met studenten uit het
hoger onderwijs (Bachelor energietechnologie, bouwkunde en EM-klimatisatie) en vele
bedrijven en organisaties is uniek.
- Vernieuwend is ook dat elke leerling in zijn curriculum met de nieuwste technieken in
aanraking komt via dit project, en dit in een innovatieve leeromgeving die ondersteund wordt
door vakspecialisten uit de industrie.
- Het duurzaam karakter van het project doordat er cyclisch (elke 3 schooljaren) kan ingespeeld
worden op nieuwe tendensen binnen het domein "duurzaam bouwen".
- Het innovatieve is dat de nieuwste technieken op bouwtechnisch en energetisch vlak in het
project geïntegreerd zijn (verwarmen met ijs, organische lichtdetectie, duurzame energieopwekking, BEN-bouwen ...).
- Via dit project wordt alle kennis vrij via diverse mediakanalen ter beschikking gesteld. De
ontwikkelde bijhorende opleidingen en workshops zullen via de partners aan iedereen in België
aangeboden worden (Constructive, Volta, RTC Limburg, OCH).
- De lokale overheden mogen gebruik maken van de building om het brede publiek te
sensibiliseren om duurzaam te bouwen. Andere opleidingsverstrekkers zullen uitgenodigd worden om samen te
werken.
- Dit project wil ook de muren van kennisdeling door onderwijsinstellingen doorbreken door hen
te inspireren.

Waarom en hoe?

- Alle betrokkenen komen in contact met de nieuwste facetten binnen duurzaam bouwen (bouwtechnisch en energetisch).
- Onderwijsorganisaties delen kennis met experten uit de industrie en andere organisaties.
- Leerlingen uit BSO en TSO komen in contact en werken samen met leerlingen en studenten uit
andere domeinen.
- De leerlingen krijgen STEM-onderwijs op een "realistisch" en "innovatief" project.
- Opleidingsorganisaties kunnen inspiratie halen uit dit project.
- Er wordt een duurzaam netwerk opgebouwd tussen onderwijs en industrie.

Resultaten

schooljaar 2015-2016:
- ontwerp en studies van het volledige gebouw (Bachelorproeven hogeschool)
- zoeken van partners (materialen/kennis/diensten)
- administratieve afhandeling (bouwvergunning, studies, EPB, ..)
schooljaar 2016-2017:
- verder zoeken naar partners
- onderwijsontwikkeling, organiseren van workshops/opleidingen
- realisatie van benedenverdieping en 1e verdieping
- ontwerpen van energetische installaties
schooljaar 2017-2018:
- afwerken van bouwtechnische
- installatie van energetische installaties
- vervolg ontwerpen van didactiek en organiseren van opleidingen
schooljaar 2018-2019:
- ter beschikking stellen als kijk- en onderzoekswoning voor alle partners
- experimenteren met leerlingen en studenten op bestaande gebouw
- juni 2019: starten met afbraak en recycling materialen

Tips & tricks

Vertaal een duidelijke visie naar een businessplan en overtuig daar externen mee om aan je project deel te nemen.

Materiaal

Alle aangemaakte of noodzakelijke documenten, een overzicht van gebruikte bouwmaterialen en ontwikkelde lesmaterialen staan publiek toegankelijk via de website www.stembuilding.be

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren