Sprookjesmobiel

De eerste video is een compilatie van beeldmateriaal dat de leerlingen van het 7de jaar kinderzorg vorig jaar maakte. Deze video geeft het proces van het uitwerken van vertelvormen weer.

Meer video's vind je op het YouTube-kanaal van de Sprookjesmobiel.
Het initiatief

Het initiatief Sprookjesmobiel werd opgestart in het schooljaar 2017-2018. In dat jaar werd enerzijds de mobiel gerenoveerd en ingericht, anderzijds werden diverse vertelvormen voor kinderen tussen 2 en 12 jaar uitgewerkt, meertalige kinderliedjes werden opgenomen bij elk verhaal. In de periode mei-juni 2018 ging de Sprookjesmobiel op pad en hebben de leerlingen een 20-tal organisaties bezocht. Gaande van kinderdagverblijven, lagere scholen, bibliotheken, internaten, integratiecentrum, maar ook een aantal stadsfestivals.

Schooljaar 2018-2019 werd deze reguliere werking van vertelvormen uitwerken, vertelcompetenties versterken en nadien op pad gaan naar diverse organisaties verder gezet met de nieuwe lichting kinderzorg.

De werking werd tevens uitgebreid op verschillende sporen, namelijk:
- de reguliere werking werd uitgebreid over de volledige afdeling verzorging. Ook de leerlingen van de lagere graden participeerden aan dit project.
- samenwerkingsovereenkomsten met andere afdelingen binnen onze school enerzijds: haarzorg, restaurant en keuken, sociale en technische wetenschappen, tienerschool, samenwerkingsovereenkomsten met andere campussen van de school Athena Kortrijk anderzijds: methode onderwijs De Wijzer, kunstafdeling campus De Pottelberg,
- samenwerkingsovereenkomsten met andere schoolinstellingen: lager onderwijs: Freinetschool De Baai, BS Moeskroen, Kampot Cambodja, hoger onderwijs: Howest The Level afdeling digital arts and entertainment.
- samenwerkingsverbanden met externe partners: FMDO, Boekenhuis Theoria, Letterzetter Kortrijk, bib Kortrijk, Kind&Gezin Kortrijk, Theater Antigone, lokale kunstenaars, Halte R Groep Intro, Memonto Kortrijk. CVO NT2

De vernieuwing

Het innovatieve karakter van het project wensen we in de toekomst nog verder te verbreden. Daarnaast heeft het project een realistisch karakter omdat we effectief zelf naar het toekomstig werkveld met de leerlingen trekken.

Met het project zetten we in op de 21st Century skills, namelijk kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) en zelfregulering.

Deze competenties vormen de basis van de modernisering van het secundair onderwijs. De intrinsieke motivatie van de leerlingen verhogen we door hen eigenaarschap te geven tijdens het volledig proces van het project.

Waarom en hoe?

Elk kind, elk individu heeft zijn eigen unieke talenten. Alleen hebben we soms niet altijd de juiste stimulerende context, waardoor dit talent niet in actie kan komen. Het is dan ook onze taak om deze context te creëren en dat is net één van de uitdagendste aspecten van onderwijs.

Wat ons achteraf bekeken vooral bijblijft, is de goesting, het engagement, de passie die gaandeweg gegroeid is bij de leerlingen, waardoor ze een schitterend parcours afgelegd hebben.

Daarnaast zullen we leerlingen blijven stimuleren in het verruimen en versterken van hun netwerk. De leerlingen zijn doorheen hun proces in contact gekomen met zoveel verschillende mensen en organisaties. Deze contacten en samenwerkingen zijn zo waardevol, geven net die extra boost en versterken mee die stimulerende context waar we eerder over spraken.

Resultaten

- Aansluiting arbeidsmarkt: Alle leerlingen van het 7de jaar kinderzorg werden reeds gerecruteerd voor een job na afstuderen in juni in de kinderopvangsector.
- Duurzame samenwerkingsverbanden met verschillende campussen van de school, basisonderwijs, hoger onderwijs en externe partners.

Tips & tricks

- Betrek het team dat je samenstelt van bij de start: gedeelde visie bepalen, inzetten op talentontwikkeling en expertise, waardering, groepsreflectie, transparantie, heldere afspraken, successen vieren en wat goed loopt borgen.
- Maak een omgevingsanalyse van de buurt, betrek externe partners.

Externe bronnen / partners

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren