SODA - herwaardering voor Technisch en Beroepsonderwijs

De vernieuwing

Met het SODA-project willen we het technisch en het beroepsonderwijs herwaarderen.

Waarom en hoe?

Al jaren kampt het technisch- en beroepssecundair onderwijs met het watervalsysteem. Leerlingen die niet thuishoren in het ASO worden gedwongen te "zakken" naar het TSO/BSO/DBSO/BuSO). In die groep vinden we natuurlijk leerlingen die onmiddellijk gebaat zijn met de specifieke aanpak van TSO, BSO, DBSO of BuSO. Zij bloeien open, kennen een succesvolle schoolloopbaan en worden niet geconfronteerd met schoolmoeheid. Hetzelfde scenario zien we bij leerlingen die hard werken en zeer bewust kiezen voor een bepaalde studierichting uit interesse en liefde voor hun vak. Het zijn leerlingen waar onze maatschappij nood aan heeft. Maar een niet gering aantal leerlingen komt terecht in het TSO/BSO/DBSO/BuSO met een moeilijker te bepalen profiel. Door de negatieve ervaring met het ASO en ondanks begeleiding van allerlei aard, nemen ze hun laag zelfbeeld mee naar hun nieuwe opleidingsvorm. Daardoor ontstaan er motivatieproblemen die vaak escaleren in een afwijzing van alles wat met een schoolse autoriteit te maken heeft. De gevolgen zijn gekend: een weinig stimulerende groepsmentaliteit, moedeloze leerkrachten en een negatieve perceptie van de buitenwereld.

Resultaten

De bedoeling achter dit project is de potentiële vakman in onze leerlingen stimuleren en hen zichtbaar maken op de werkvloer. We geloven dat vakmanschap niet alleen ontstaat uit een goed rapport, maar ook door een positieve (werk)attitude. Daarom trachten wij leerlingen te motiveren om een professionele houding aan te nemen.

We belonen de leerlingen niet alleen met leuke vakantiejobs, weekendwerk of voltijdse jobs, maar ook met leuke evenementen.

We zouden wel wat hulp kunnen gebruiken op het vlak van:

  • Connecties met bedrijven
  • Fondsenwerving

Binnen 3 jaar zouden we graag verspreid zijn over alle Vlaamse scholen en over de taalgrens.

(c) SODA

 

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren