School zonder lessenroosters

Hier zie je een voorbeeld van een instructiefilmpje dat zal gebruikt worden bij de richting 'elektrische installatie' (tweede graad BSO), over hoe je moet slijpen en kappen.
Het initiatief

Via de ontwikkeling van digitale leerpaden, het bijscholen van leerkrachten en hanteren van flexibele lessenroosters, willen we de leerwegen afstemmen op de mogelijkheden van élke leerling.

De bedoeling is dat de leerling zelf verantwoordelijk wordt voor zijn leerproces, wat kan leiden tot een beter positief welbevinden en betere resultaten.

Competente leerkrachten, differentiatie en groeigericht feedback spelen hierbij een sleutelrol. We geven de leerlingen de keuze om zelfstandig de leerstof in te schalen, te plannen en te werken, dit in combinatie met instructiemomenten van de leerkracht.

De vernieuwing

Het gebruik van digitale leerpaden en flexibele uurroosters is niet nieuw, maar voor het arbeidsgericht onderwijs is dit wél heel vernieuwend.

De leerpaden kunnen complementair functioneren naast een klassikale werking. Leerlingen die afwezig zijn door ziekte de les thuis “volgen”. Neveninstromers kunnen, op basis van een analyse van de beginsituatie, op hun eigen tempo de eindtermen behalen. De leerling kan op zijn eigen tempo de leerpaden doorlopen. Hij kan dus de noodzakelijke uitleg keer op keer herhalen.

Eenmaal een leerpad aangemaakt is,is dit ook vlot verspreidbaar naar andere scholen of instellingen.

Waarom en hoe?

We willen de ongekwalificeerde uitstroom in het beroepsonderwijs (in Brussel) omzetten in een gekwalificeerde uitstroom. Het doel is om de leerbereidheid, het welbevinden en de leerwinst van elke leerling te verhogen.

Hoe?
Leerkrachten krijgen regelmatig bijscholingen over hoe differentiatie toepassen (bv. 4-sporenmodel) en hoe groeigericht feedback geven (Hattie) en hoe digitale tools hanteren. Ze leren hoe ze digitale leerpaden kunnen ontwikkelen op smartschool of via andere digitale platformen.

Ze krijgen eveneens bijscholingen over 'coteaching' en 'hoe leerlingen zelfgestuurd leren werken'. De leerkrachten van de eerste graad worden begeleid in de klas: leerlingen zelfstandig leren werken, inschalen, plannen, zelf-evalueren, remediëring toepassen. Leerkrachten zetten hun leerplandoelen om in 'ik-kan doelen', zodat de leerdoelen duidelijker worden voor leerlingen. Leerkrachten zetten hun leerstof om naar competentiegerichte opdrachten/modules.

Resultaten

We hopen, via dit project en het meer verlenen van autonomie aan de leerling, dat:

- de leerling zelfstandig leert werken (wat de intrinsieke motivatie verhoogt)
- de leerling succes-ervaringen kan opbouwen en zijn eigen leerproces in handen neemt
- de leerkracht kan op elk moment het leerproces controleren en evalueren
- de leerkracht kwaliteitsvol en transparant evalueert
- de leerbereidheid van de leerling verhoogt, via aanbieden van structuur, zowel in de klas als qua didactische aanpak en (digitale) leermiddelen

Tips & tricks

- Ontwikkel eerst samen met jouw team een visie over hoe je hiermee aan de slag wil gaan.
- De leerkrachten moeten bereid zijn hun lesmateriaal op een andere manier op te stellen (meer modulair).
Maak lesdoelen (leerdoelen) heel zichtbaar voor leerlingen, omdat ze precies weten wat van hen verwacht wordt.
- Deel positieve ervaringen met de rest van het team.
- Geef voldoende tijd om dingen uit te proberen. Mislukken mag, zolang er maar bijgeleerd wordt en er positieve elementen worden uitgehaald.

Materiaal

- aanmaken van leerpaden op smartschool en wikiwijs
- ontwikkelen van digitale tools
- verzorgen van opleidingen/bijscholingen leerkrachten
- ondersteuning via OCB
- professionele filmploeg voor maken van instructiefilmpjes
- creëren van open leeromgeving (i.s.m. richting bouw en elektriciteit)

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren