Samen gezellig talig zijn

Het initiatief

'Samen gezellig talig zijn' is een initiatief bedacht door de leerlingen van onze school tijdens onze Open Dag. Leerlingen willen elkaar en andere culturen beter leren kennen, maar hebben zelf vastgesteld dat het niet zo eenvoudig is om in gesprek te gaan met elkaar. Na een brainstormsessie met de begeleiders van het team taalbeleid hebben ze een mooi concept bedacht over hoe ze elkaar beter kunnen leren kennen op een leuke, speelse manier zonder dat er druk opgelegd wordt.

De vernieuwing

Het is vernieuwend omdat we als BSO/TSO-school actief willen inzetten op taalbeleid en taalstimulering van maatschappelijke kwetsbare jongeren in onze school. We willen bovendien werken aan taalstimulering door peer-tutoring, leerlingen die leren van andere leerlingen. Uit onderzoek blijkt ook dat Vlaanderen niet goed scoort op begrijpend lezen. Via taal, spel en ontmoeting willen we jongeren dichter bij elkaar brengen zodat ze zich goed voelen in school, elkaar beter leren kennen en begrijpen, en zo durven spreken. Via de schoolbib als ontmoetingsplaats willen we leerlingen op verschillende, laagdrempelige manieren leesmotivatie bijbrengen.

Waarom en hoe?

WAAROM?
Onze school is in hoofdzaak een beroepsschool. We hebben een kleine technische poot. We hebben leerlingen uit de middenklasse (groep 1), uit socio-economisch achtergestelde gezinnen (groep 2, vaak heel taalarm) en ex-OKAN leerlingen uit alle werelddelen met diverse achtergronden en culturen (groep 3). Er gaapt een enorme kloof tussen de jongeren uit groep 2 en 3.

Onze school kent een groot aantal maatschappelijk kwetsbare jongeren die taalzwak/taalarm zijn. We willen bruggen bouwen tussen de jongeren en het samenleven op school verbeteren. We willen dat elke leerling zichzelf mag zijn, anders mag zijn en dat de jongeren elkaar leren begrijpen en respecteren. We willen jongeren tussen de A-stroom en de B-stroom dichter bij elkaar brengen.

We zijn ervan overtuigd dat jongeren elkaar kunnen optillen door samen tijd op een fijne manier te spenderen. De gemotiveerde jongere met een taalbarrière, de ongemotiveerde jongere met een minderwaardig voelen, de theoretisch zwakke jongere: ze kunnen allemaal wat leren van elkaar en elkaar leren waarderen. Ze kunnen leren ervaren dat jongeren van over heel de wereld, bemiddeld of onbemiddeld gewoon jongeren zijn, die jong willen zijn, die plezier en vriendschap willen delen en die daardoor hun blik op de wereld en iemands leven WILLEN en KUNNEN verruimen. We hopen dat we zoveel mogelijk leerlingen effectief kunnen boeien en op die manier geëngageerd geraken.

We willen jongeren ook stimuleren tot vrijwilligerswerk in school en betrekken bij de taalstimulering van andere jongeren.

HOE?
- Overleg met de leerlingenraad: bevragen hoe we zoveel mogelijk leerlingen kunnen betrekken bij het initiatief ‘Samen gezellig Talig zijn’. Via de leerlingenraad een oproep doen naar vrijwillige buddy’s. Samen met de leerlingenraad nadenken over andere mogelijke taalacties.

- Opstart schoolbibliotheek als ontmoetings-/ spelletjes/ leesruimte: deze schoolbib is een ontmoetingsplaats voor leerlingen in school (tijdens speeltijd) en kan ook gebruikt worden door leerkrachten en leerlingen tijdens vrije momenten of studiemomenten (tijdens lesuren). Voor deze schoolbib is materiaal noodzakelijk. Hiervoor voorzien we volgende acties: gezelschapsspellen aankopen die focussen op taal (taalkennis en taalvaardigheid uitbreiden – contact bevorderen op informele basis), Docatlas contacteren voor ondersteuning en ontlenen materialen en een opstartvergadering met bib van gemeente Mol om samen te werken en acties op poten te zetten om leerlingen (meer) aan het lezen te krijgen en uitwisseling van boeken.

- Opstart “buddy’s”: (leerlingen) voor de heel taalzwakke leerlingen (voornamelijk ex-OKAN) op vrijwillige basis (cfr.www.buddyleuven.be). Hiervoor spreken we ook leerkrachten aan, om leerlingen mee aan te moedigen.

- Opstartvergadering met Huis van Kind Balen-Dessel-Mol

- Samenwerken met dienst Integratie

– Armenorganisatie om eveneens acties uit te werken die gedragen worden door leerlingen van onze school. Dit door de taalarme leerlingen mee te nemen naar activiteiten die onze leerlingen volgen buiten de school om hen kennis te laten maken met een jeugdbeweging, sportclub, praatcafé (i.s.m. de schoolopbouwwerker van de gemeente Mol of diversiteitsambtenaar).

- Samen andere dingen doen, op vraag van leerlingen zelf vb kookworkshop door leerlingen van andere cultuur – toeristische folder met “top 5 om te bezoeken in land X”, hierbij rekening houdend met het genderverschil.

- Voorleesmomenten organiseren in samenwerking met leerlingen uit de studierichting Verzorging

Resultaten

De schoolbib is officieel geopend en wordt elke middag opengehouden door leerlingen. De schoolbib doen dienst als een ontmoetings-, spelletjes- en leesruimte. Leerlingen zetten zich actief in om ook andere leerlingen aan om te lezen.

Er is nieuw materiaal aangekocht. De bib wordt ook op andere momenten gebruikt door leerkrachten en leerlingen.

Tips & tricks

- leerlingen betrekken, zeker de leerlingenraad
- een ruimte creëren
- voldoende keuze aanbieden in boeken, spelletjes

Materiaal

- uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren