Radicaal anders: een schooljaar lang op stage

3 studenten van de lerarenopleiding liepen een heel schooljaar stage in basisschool De Wereldreiziger in Antwerpen en waren een volwaardig lid van het team. Stagiair Sammy en directeur Dirk blikken enthousiast terug.

Het academiejaar van Sammy Van Peteghem begon al eind augustus 2016: de eerste personeelsvergadering in De Wereldreiziger. “De andere studenten in de lerarenopleiding genoten nog volop van hun vakantie terwijl ik op 1 september al voor de klas stond. Ik draaide van 1 september 2016 tot 30 juni 2017 mee als volwaardig lid van het team. Uitslapen na een nachtje stappen, is er dus niet bij als je als student voor dit werkplektraject kiest.”

3 dagen stage, 2 dagen hogeschool

De eerste 2 weken draaiden deze pionierende stagiairs in het proefproject voltijds mee in het eerste leerjaar. De rest van het schooljaar werden ze op maandag, dinsdag en vrijdag in De Wereldreiziger verwacht. Op woensdag en donderdag volgden ze les op de hogeschool. Tijdens de stageperiodes van de ‘gewone’ studenten liepen ze ook voltijds stage in een klas van de stageschool De Wereldreiziger.

Wat dan met de vakken die ze misten? De hogeschool bekeek met de stageschool welke delen van het curriculum die laatste kon invullen met training en coaching. Sammy: “Voor de vakken die we niet op de hogeschool volgden, kregen we een vervangtaak op onze stageschool. En de echte stageweken bleven behouden.”

 Katrijn Van Giel

Lerarenopleiding pioniert

De lerarenopleiding van Artesis Plantijn Hogeschool en directeur Dirk Bicker experimenteerden samen met dit werkplektraject. Doel: leraren in opleiding echt laten proeven van de job, volledig meedraaien in een schoolwerking en zo voorkomen dat startende leraren uit het onderwijs stappen. Dirk Bicker: “Ik was gemotiveerd om het helemaal anders aan te pakken, want ik investeerde vroeger zelf veel tijd in opleiding om nieuwe leraren te laten renderen.”

“Je hebt natuurlijk het liefst een starter die het allemaal vanaf dag 1 onder de knie heeft. Maar dat is niet de realiteit. Zeker in een grootstedelijke context: je moet met tolken werken, met ouders over gender spreken, gedragsproblemen aanpakken, een goed rapport schrijven … Zonder goede ondersteuning zinken veel pas afgestudeerde leraren weg. En sommigen denken: ik heb een diploma, ik moet niet meer bijleren.”

“Een ander voordeel als school is dat je 3 extra werkkrachten hebt gedurende het hele schooljaar. Dat is mooi meegenomen. Je leert als school ook beter om stagiairs en starters te ontvangen en begeleiden. En die jongere collega’s dragen ook bij aan de schoolvisie.”

 Katrijn Van Giel

Stage in de echte wereld

Toch wel intensief zo’n stage? Sammy: “Als je wil deelnemen aan het werkplektraject, moet je een motivatiebrief schrijven en op sollicitatiegesprek komen. Net echt dus. Ik heb al een gezin en werkervaring. Ik wou actie, de schoolbanken loslaten en in de echte wereld staan. De collega’s konden ook alles aan ons vragen: zwemmen begeleiden, mee op weekverblijf gaan, de klas overnemen als er iemand ziek is, het betere knip- en lamineerwerk ... Op elk mdo en zorgoverleg waren we erbij. Zo bouw je natuurlijk massa’s ervaring op. Ik heb ook ‘nee’ leren zeggen.”

 Katrijn Van Giel

Echte leerlingen in plaats van cases

De voordelen liggen voor het rapen volgens Sammy:

“Studenten op de hogeschool buigen zich over cases, terwijl wij echte kinderen voor onze neus hadden. In plaats van een observatieopdracht van 2 weken volgden wij een kind een schooljaar lang. Zo is het veel gemakkelijker om keuzes te begrijpen of een werkplan op te stellen. Je leert het reilen en zeilen van een school echt kennen. En je mag een jaar lang fouten maken in een veilige omgeving. Ik had ook nog nooit contact gehad met onderwijs in een grootstedelijke context. De Wereldreiziger was met zijn 66 talen een eyeopener van hier tot aan de Himalaya.”

2 jaar voorsprong

De studenten lerarenopleiding in het werkplektraject starten met heel wat ervaringsvoorsprong aan hun loopbaan, vindt Dirk. “Ze leren nadenken in een zelfsturend team, doen mee aan visieontwikkeling en knappen niet af op een moeilijke uitdaging. Ze voelen zich meer bekwaam en krijgen daardoor meer rust. Ze weten dat ze het kunnen. Ook later.”

Na haar opleiding vond Sammy werk in een superdiverse school in Borgerhout. “Ik voelde me helemaal klaar voor het echte werk. Ik sta hier met meer vertrouwen. Uiteraard loop ik als beginnende leraar nog tegen heel veel aan. Maar zonder de stage-ervaring van vorig schooljaar, zag ik nu allicht door de bomen het bos niet meer.”

Dit artikel kwam tot stand in een samenwerking tussen Veranderwijs en Klasse. Klasse is een multimediaal magazine over en voor onderwijs. Gebeten door onderwijsvernieuwing? Ontvang het beste van Klasse in je inbox of neem een abonnement op Klasse Magazine.

Klasse
Veranderwijs.nu

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren