Participatie 2.0

Als leerlingenraad vinden we welbevinden op school echt belangrijk. We organiseren dan ook heel wat activiteiten waarop leerlingen elkaar op een andere manier kunnen leren kennen, elk vanuit hun eigen talenten en perspectieven. Hierdoor hopen we te kunnen inzetten op duurzame vriendschappen over alle grenzen heen. We tonen jullie dan ook graag enkele beelden van deze initiatieven.
Het initiatief

Op onze school Atheneum Heist is er reeds een lange traditie van leerlingenparticipatie. Dit jaar willen we echter graag enkele innovatieve stappen zetten op weg naar een duurzame toekomst. Onze leerlingenraad koos als naam 'M.A.F. team' waarbij de M staat voor Mening, de A voor Actie en de F voor Fun. Actie en fun proberen we op verschillende momenten waar te maken door het organiseren van toffe activiteiten door en voor leerlingen. De M van mening blijft echter nog te vaak een dode letter. Daar willen we heel graag verandering in brengen door in zee te gaan met allerlei experten. Zij bieden vorming aan op maat.

De vernieuwing

Deze keer willen we inzetten op brede participatie. Dit wil zeggen dat we zoveel mogelijk leerlingen willen bevragen en betrekken bij de implementatie van onze ideeën. En daar hoeft het voor ons niet te stoppen. We willen ook heel graag actief zoeken naar manieren om ook met het lerarenteam in gesprek te gaan. Deze gesprekken kunnen zowel gaan over onze schoolloopbaan maar evenzeer over activiteiten waarbij we samen van onze school een leuke leer- en werkomgeving maken.
Daarnaast denken we samen met ons directieteam na over leerlingencontactmomenten naar aanleiding van de examens én misschien zelfs open klassenraden. Deze initiatieven staan nu nog in hun kinderschoenen maar een eerste pilootproject kan zeker al dit schooljaar van start gaan.

Waarom en hoe?

Een eerste stap bestaat eruit om enkelen professionelen onder de arm te nemen die ons kunnen helpen om de veranderingen constructief vorm te geven. Onze leraren en directie gaan hiervoor op nascholing maar evenzeer komen deze experten nascholing geven aan ons. Het toffe hierbij is dat er zeer diverse werkgroepen ontstaan. We zijn er immers van overtuigd dat altijd kunnen leren van elkaar.
Enkele partners die we nu reeds contacteerden zijn Dodeskaden en Deep Democracy. We kijken heel erg uit naar deze samenwerking.

Resultaten

Voorlopig zitten we nu nog in de opstartfase waarbij een aantal verkennende gesprekken worden gevoerd. Ondertussen blijven we natuurlijk inzetten op een actieve leerlingenraad. Onze infomomenten voor de eerstejaars hebben veel vruchten afgeworpen, onze leerlingenraad verdubbelde meteen het aantal leden! Hierdoor kunnen we natuurlijk nog meer leuke activiteiten organiseren. We zetten ons in voor de Rode Neuzendag door de verkoop van cupcakes maar we broeden op nog veel meer leuke activiteiten.

Tips & tricks

Laat je zeker goed infomeren! Er zijn veel organisaties bezig in het onderwijslandschap die je kunnen ondersteunen in het proces. Belangrijk hierbij is dat iedereen voldoende informatie ontvangt, zowel leerlingen als leerkrachten en directie. Vervolgens is het belangrijk om goed te communiceren met elkaar zodat de neuzen in dezelfde richting wijzen. Wanneer er toch meningsverschillen zijn, is het belangrijk om deze uit te praten.

Materiaal

Een op maat gemaakt traject door dodeskaden https://doedeskaden.be/
Vorming door Hummus: https://www.deep-democracy.be/

Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren