Open-klas, vernieuwd zorgproject waar leerlingen de verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerproces.

Het initiatief

Open-klas is een zorgklas waar leerlingen langs komen om te ontdekken, te creëren, in te oefenen, zich te verwonderen, initiatief te nemen, samen te werken, ... op het moment dat dit voor de klasleerkracht het beste past.

Dit gaat zowel over leerlingen met een individueel leertraject, leerlingen die wat extra uitleg of oefening nodig hebben, als leerlingen die nood hebben aan extra uitdagingen.

Alle leeftijden door elkaar, elke vorm van zorg door elkaar: dat creëert een boeiende sfeer. Een boeiende werkplek waar leerlingen leren out-of-the-box denken en zichzelf in kunnen, weten, ontdekken, ... overstijgen.

De vernieuwing

Een unieke klas binnen een heel traditionele school met jaarklassensysteem.

Elke klasleerkracht kan op eigen initiatief, volgens de noden die zich voordoen in de klas, leerlingen naar de Open-klas laten komen. Op om het even welk moment en voor om het even welke reden, lesinhoud of uitbreiding. Of leerlingen binnen komen met een individueel traject, extra uitleg nodig hebben of op zoek zijn naar een extra uitdaging, de werkwijze vertrekt steeds vanuit dezelfde visie. Leerlingen nemen eigenaarschap over hun leerproces. De leerkracht neemt een coachende, begeleidende rol. Samen gaan we op zoek, op weg, ...
De kinderen krijgen de vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen in wat ze willen doen, op welke manier ze dit willen doen, ... steeds met als doel: het verder ontplooien van hun eigen kunnen.

Dit impliceert dat elk kind gesteund moet worden bij het ontwikkelen van zijn creativiteit en innovatief denken.

Waarom en hoe?

Een aantal veranderingen in het onderwijslandschap verplichten ons om na te denken over de toekomst: M-decreet, nieuwe onderwijsvisies vragen om doorgedreven differentiatie, instroom anderstaligen, "vergeten" groep sterke en hoogbegaafde kinderen.

Kunnen wij met ons huidig jaarklassensysteem elk kind blijven geven wat het nodig heeft? Ondersteuning bij lichamelijke beperkingen, ondersteuning bij leermoeilijkheden, individuele trajecten, extra uitdaging voor kinderen die net iets meer nodig hebben, ... Alleen zorgt verandering voor weerstand, schrik en onzekerheid.

De Open-klas moet ervoor zorgen dat we op een heel efficiënte en effectieve manier zo veel mogelijk kunnen tegemoet komen aan de zorgvraag van elk kind. Van daaruit groeide het besef dat duurzame veranderingen misschien wel het best van binnenuit gevoed kunnen worden. Zoals een smeulend vuur de hele omgeving in lichterlaaie kan zetten, als aan de juiste randvoorwaarden voldaan is. Zelf voorleven waar ik zo hard in geloof en de resultaten voor zichzelf laten spreken. Daarbij proberen zorgen voor zo weinig mogelijk drempels: geen vast uurrooster, iedereen kan komen wanneer dit de klasleerkracht het beste past en het hoeft niet vooraf besproken te zijn. Voor 5 minuutjes of een hele voormiddag, het kan allemaal en zowel voor "zorg naar beneden" als voor "zorg naar boven". De leerlingen zijn mijn beste ambassadeurs en hun enthousiasme en vorderingen zijn mijn beste reclame.

Resultaten

Minder leerlingen blijven zitten omdat individueel onderwijs voor één of meerdere vakken een oplossing biedt. Enkel verder bouwen op wat beheerst is, zorgt voor succeservaringen die weer een boost geven aan de motivatie en volharding. Verveling en afvlakking bij sterke kinderen wordt vermeden, onderpresteren wordt tegen gegaan, ze leren omgaan met frustraties.

Zowel bij "zorg naar beneden" als bij "zorg naar boven" komt de aangeboren nieuwsgierigheid, de zin om te ontdekken en te leren terug naar boven. De motivatie komt vanuit zichzelf, ze gaan leren, ontdekken, ervaren, ... omdat ze dit zelf willen en niet omdat hen dit opgelegd werd.

Leerlingen en ouders waren laaiend enthousiast. Een aantal nieuwe inschrijvingen zijn er de laatste weken gekomen omwille van de aanwezigheid van de Open-klas.

Tips & tricks

-Durf de stap zetten en laat je inspireren door de kinderen zelf.
-Durf het lesgeven loslaten en stap over in de coachende rol, het is het meer dan waard.

Materiaal

Geen specifieke materialen nodig.

Externe bronnen / partners

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren