onze school... eentje zonder leerdrempels

Het initiatief

De basisschool wil een kindcentrum realiseren waar kinderen de kans krijgen om autonoom te leren in een krachtige leeromgeving. Een zorg-leerproject uitbouwen waar kinderen verbinding maken met binnenschools en buitenschools leren. Daarvoor wordt samengewerkt met verschillende partners van de school: leerlingen, leerkrachten, ouders, externe partners (stadsbestuur, kinderopvang, buurt, ...) Hoofddoel is zelfsturende, autonome leerlingen in een schoolomgeving waar breuklijnen worden weggewerkt.

De vernieuwing

breuklijnen wegwerken door:

- verbinding maken met kinderopvang
- verbinding maken met secundair onderwijs
- kwalitatieve tijd van zodra het kind aankomt op de school, totdat het de school verlaat. Vermijden om kinderen in wachtmodus te zetten door het versterken van het autonoom leren.

Waarom en hoe?

- Breuklijnen wegnemen bij de kinderen. Starten bij de jongste kleuters.
- We werken vanuit een verbeterkadert. Uit dit kader bleek dat we de kinderen veel meer zelfsturing willen geven. Dat ze mee verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren. Dat ze hun eigen leren in handen kunnen nemen.
- We volgen reeds een 3-tal jaar een traject met Cego om onze visie te vormen en het team houvast te geven aan anders onderwijs te geven.

Resultaten

Sinds september 2021 is de co-teaching klas van de jongste kleuters een feit geworden. We hebben letterlijk de muur uitgebroken en zo de breuklijn tussen de jongste kleuters weggewerkt. Een groep van 4 kleuterjuffen/meester begeleiden samen de jongste kleuters. Dit brengt merkbaar veel rust bij de kinderen. Voor ouders is het nog wat onwennig, maar na 3-tal weken vinden die ook hun weg in de nieuwe klas. Voor onze kleuters was het niet wennen. Ze vinden veel gemakkelijker hun weg in autonoom leren. Ze gaan minder in wachtmodus.

Dit is de start van ons verandertraject. Volgende schooljaar nemen we ons intrek in de nieuwbouw en daar zal via speelstraten de zelfsturing en autonoom leren verder tot stand komen.

Tips & tricks

durven ouders betrekken in je verhaal, de visie van de school
collega's warm maken dat 1+1=3
nieuwe werkvormen proberen zodat de kinderen goesting krijgen en hun talenten ontwikkelen

Externe bronnen / partners

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren