Ontdekken is magie!

Het initiatief

De leerplannen wetenschappen & techniek en mens e& maatschappij dienden als basis om de leerplannen in elkaar te laten passen. We werken met materialen om de kinderen zo autonoom mogelijk te maken in hun leerproces. Zo leren ze vaardigheden om creatief en constructief om te gaan met de wereld rond en IN hen.

We zetten in op inhoudelijk ster, betekenisvol en actief onderwijs. Kinderen leren met hoofd, hart en handen over de wereld en kunnen als sterke personen uitgroeien en leren bouwen aan de wereld van morgen.

De vernieuwing

Vorig jaar startten we met onze nieuwe schoolorganisatie waarbij de leerkrachten hun pakket van leerplannen verdeelden en waarin ze zich de komende jaren verder in verdiepen als specialisten.

We hanteren de volgende indeling : STEM en TACO (taal en communicatie) en bewegend leren/motorische ontwikkeling.

Leerlingen zijn gegroepeerd per 3 leerjaren. Kleuters, onderbouw en bovenbouw. Op de moment worden de vakken vooral apart en na elkaar gegeven. Nu slaan we een nieuwe weg in en kiezen we voor een geïntegreerde aanpak waardoor we naast kennis, dagelijks nog breder ( kinderen leren meer aan-en-van elkaar), meer versterkend (werken aan zelfvertrouwen en groeimindset- en verdiepend ( aan verschillende leerplannen tegelijk)kunnen werken aan emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden.

Waarom en hoe?

We zijn er van overtuigd dat we via vakoverschrijdend werken, efficiëntere, breder en dieper kunnen werken zodat kinder de wereld rondom hen beter begrijpen en leren kennen. In de breedste betekenis van het woord : multi-culturaliteit, klimaat, humaniteit, .... We willen onze leerlingen een stevige voorbereiding geven op de uitdagingen van de mondiale maatschappij van morgen. Maar ook op de wereld IN hen, het leren kennen en ordenen van hun gedachtenwereld, hun gevoelswereld, erkennen en omgaan met eigen behoeftes en die van anderen, zorgen dat die vervuld kunnen worden naast elkaar en niet ten koste van elkaar. We starten de groep 1-2-3de leerjaar en de groep 4-5-6de leerjaar met 2 lokalen met plaats voor instructie, in gesprek gaan met elkaar en zelfstandig werken, onderzoekend en opzoekend leren. 1 lokaal vanuit STEM, 1 lokaal vanuit TACO (taal, communicatie, muzische vorming, multimedia).

Resultaten

We zetten sterk in op motivatie, we wakkeren het vuur aan. Naast kennisoverdracht willen we onze leerlingen dagelijks laten oefenen in sociale, emotionele, cognitieve vaardigheden die als een rode draad door het uurrooster worden verweven.

We willen een school zijn voor alle kinderen, ongeacht hun ontwikkeling-en groeitempo ieder met zijn eigen talenten met zijn eigen cultuur. We willen vooral inzetten op het gemeenschappelijke en kinderen op hun tempo laten leren en ontwikkelen. We willen kinderen voorbereiden op het middelbaar en leren plannen, organiseren, structureren, creatief en probleemoplossend denken. Vaak zien we dat de socio-economische achtergrond nog te vaak de schoolloopbaan van kinderen bepaald en dit willen we door onze werking zoveel mogelijk wegwerken.

Tips & tricks

- Voldoende tijd en ruimte voor het uitwerken van materialen.
- Ruime lokalen
- Vorming voor de leerkrachten : kijken met een andere bril naar leren.
- Duidelijke leerlijnen per vak zodat er conceptmatig gewerkt kan worden

Materiaal

- Grote lokalen
- Sjablonen die afgestemd zijn op de leerplandoelen van de 3 graden zodat leerkrachten kunnen differentiëren op verwerkingsniveau
ontdekdozen

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren