Ondernemingszin is enkel voor ‘die van economie’

Fout! Leerkrachten die bovenstaande uitspraak doen, houden enkel rekening met de enge betekenis van ondernemend gedrag. Ze denken automatisch aan ondernemerschaps-onderwijs waar je leert wat het betekent om een eigen onderneming op te starten en uit te bouwen.

Wanneer we kijken naar de eindterm waar ondernemingszin in vervat zit, wordt verwezen naar de ruime betekenis. Daarbij wordt ondernemend gedrag gezien als het nemen van initiatief, het dragen van verantwoordelijkheid, het planmatig organiseren van activiteiten. In de steeds sneller veranderende wereld wordt deze ondernemende attitude van iedereen verwacht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze specifieke eindterm toegevoegd werd.

De eindterm stoelt op het zogenaamde ‘STEP’-model, een duidelijk kader dat de term ondernemingszin wetenschappelijk definieert. 

Bron: ‘Ondernemingszin (h)erkennen’, Prof. Dr. Ferre Laevers, Cego – KULeuven

Ondernemingszin is een transversale eindterm

De nieuwe eindterm is transversaal, wat betekent dat verwacht wordt dat deze binnen verschillende vakken aan bod komt en niet aan één specifiek vak toegekend wordt. Je kan met andere woorden perfect werken aan ondernemende competenties binnen het vak wiskunde, Nederlands of Frans. Belangrijk is de wijze waarop je het aanpakt, de leercontext waar je als leercoach de jongeren in betrekt.

Bij jouw leerlingen ondernemingszin stimuleren kan enkel als je als leerkracht zelf een ondernemende attitude aanneemt. Maar hoe doe je dat dan?

We merken dat er in het lerarenkorps in Vlaanderen heel wat potentieel aanwezig is, maar dat de leerkracht dit vaak zelf niet weet of beseft. Er is nood aan informatie en opleiding om tot dit inzicht te komen. Daarom biedt Vlajo sinds september, met goedkeuring van Cego en de overheid, een nascholingstraject aan op basis van het eerder genoemde ‘STEP’-model.

Het traject bestaat uit 3 verschillende workshops:

- EHBOO: Eerste Hulp bij Ondernemend Onderwijs

Met de nieuwe eindtermen komt ondernemingszin en in het verlengde daarvan ondernemend onderwijs  nog meer in de kijker te staan. Maar wat betekent “ondernemend onderwijs” eigenlijk? Wat kan ik als leerkracht (in mijn dagdagelijkse praktijk) doen om ondernemend(er) voor de klas te staan? Hoe kan ik ondernemingszin stimuleren binnen mijn lesinhoud, mijn vak?

- Activerend onderwijs: iedereen betrokken

Via enkele eenvoudige werkvormen nemen we je mee in het belang van activerend onderwijs.  Hoe kan je als leerkracht, op een eenvoudige manier en met beperkte middelen, het probleemoplossend vermogen van je leerlingen stimuleren? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zich niet verstoppen tijdens jouw les? Welke (kleine) ingrepen zorgen ervoor dat leerlingen meer betrokken zijn?

- Groeigericht evalueren van competenties

Competentiegericht onderwijs wordt steeds actueler: niet alleen worden transversale sleutelcompetenties opgenomen in de nieuwe eindtermen, ook het bedrijfsleven vraagt steeds meer naar competente en ondernemende werknemers. Om competentiegericht onderwijs te implementeren is een praktijkgerichte aanpak nodig: naast het creëren van aangepaste leermilieus waarbinnen deze leerdoelen kunnen gerealiseerd worden, dient men ook stil te staan bij de evaluatie ervan.

Tijdens een interactieve workshop maak je kennis met de groeigerichte visie op evalueren van (ondernemende) competenties. We kijken naar het belang van ondernemend en competentiegericht onderwijs en bestuderen de rol die zowel de leerkracht als de leerling hierin kan spelen (eigenaarschap van de leerling).

Vlajo zal gedurende het schooljaar het nascholingstraject in elke provincie aanbieden. Daarnaast is het aanbod ook opgenomen bij verschillende nascholingscentra. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om de workshops voor een schoolteam aan te bieden. Elk van de workshops kan apart gevolgd worden. Wens je het traject van de 3 workshops te volgen, dan is het belangrijk dat je de volgorde zoals hierboven weergegeven aanhoudt.

Wens je te weten wanneer de workshops doorgaan? Ga dan zeker een kijkje nemen in de evenementenkalender op de website van Vlajo: https://www.vlajo.org/evenementen

Wil je meer informatie krijgen over dit aanbod, neem dan contact op met hoofdcoördinator Ben Peeters: [email protected] of 0490/447257.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren