Het initiatief

De vakgroep PAV (project algemene vakken) werkt aan innovatief onderwijs door het creëren van een nestklas: een polyvalente ruimte waar flexibel en gedifferentieerd onderwijs kan gerealiseerd worden in een motiverende leef- en leeromgeving voor onze leerlingen beroepsonderwijs.
We willen letterlijk muren doorbreken om te bouwen aan de toekomst van leerlingen beroepsonderwijs om te komen tot maximale leerwinst, zelfverantwoordelijk leren teneinde hen als sterke zelfstandige persoonlijkheden te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt.

De vernieuwing

Met de nestklas creëren we een nieuwe werkruimte waar leerlingen zich goed voelen (thuis voelen) en gemotiveerd blijven om hun schoolloopbaan tot een positief einde te brengen. Leerlingen uit verschillende jaren en richtingen zullen hier samen les volgen.
We gebruiken lesmethodes met aandacht voor coachen, begeleiden en remediëren. We zorgen voor een grote variatie aan didactische werkvormen met instructiemomenten, filmpjes, flipping the classroom… Dit alles in het concept van coteaching.

Waarom en hoe?

We willen kwaliteitsvol beroepsonderwijs en zetten hierbij in op het gebruik van moderne werkvormen en het optimaliseren van de leeromgeving.
We willen leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt op een positieve manier. We willen accent leggen op beroepsfierheid, leerlingen een goed gevoel geven over het onderwijs dat ze genieten en hen dit ook laten uitstralen naar de buitenwereld.
Wij willen maximale onderwijskansen voor alle leerlingen in een school waar alle leerkrachten samen werken aan de toekomst van jongeren.

Resultaten

We hopen het welbevinden te bevorderen en het ontstaan van schoolmoeheid te voorkomen. Verder willen we leerkansen maximaliseren, zelfstandigheid en samenwerkend leren versterken zodat jongeren bij uitstroom beschikken over nog meer competenties.

Tips & tricks

Kijk over de muur en laat je inspireren door anderen.
Schrijf je eigen verhaal samen met een team.

Materiaal

Lesmateriaal wordt door de initiatiefnemende leerkrachten ontwikkeld.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren