Nederlands, Engels en Frans in de eerste graad A-stroom communicatief en comparatief aanbieden

In deze video wordt het projectidee kort omschreven. Het project start pas september 2019. Later volgt dus nog meer informatie over het verloop.
Het initiatief

We ontwikkelen een nieuwe comparatieve methode die vertrekt vanuit gebruikssituaties en de interesses van de leerlingen. We leggen daarin meer de nadruk op converseren in de verschillende talen. Zo willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen meer communicatief en op hun eigen niveau met de talen aan de slag kunnen.

De vernieuwing

We vertrekken vanuit gebruikssituaties en behandelen gelijklopende thema's in de verschillende talen gelijktijdig, dit zowel op niveau van woordenschat, spraakkunst als tekstsoorten. We willen de leerlingen meer inzicht geven in de talen door verbanden te laten zien in de verschillende talen waardoor we hopen dat ze de verschillende talen makkelijker zullen leren. De leerlingen krijgen inspraak in de materie die gezien wordt.

Waarom en hoe?

We willen de motivatie van de leerlingen om talen te leren vergroten en het mondeling taalgebruik stimuleren. Om de spreekdurf te vergroten zullen we taallabo's inrichten waarbinnen de leerlingen "in een veilige situatie hun mondeling taalgebruik en uitspraak kunnen oefenen".

We willen de talen veelal in gebruikssituaties aanbieden. De leerlingen krijgen inspraak in deze gebruikssituaties. In welke situaties vinden zij het zinvol dat ze vreemde talen kunnen spreken en wat willen ze dan kunnen zeggen. De zaken die de eindtermen voorschrijven zullen alle leerlingen moeten leren, maar ze zullen zelf kunnen aangeven wat ze nog extra willen kunnen.

Aan deze conversaties willen we dan de grammatica koppelen zodat de leerlingen het nut zien van deze zaken te “moeten” leren.
De leerlingen converseren zowel schriftelijk als mondeling met correspondentieklassen. Er worden ook samenkomsten met deze klassen georganiseerd. De bedoeling is dat dit ook een stimulans is om de talen beter te leren.

De taaluren worden zo ingepland dat er veel samenwerking tussen de verschillende collega’s mogelijk is en dat de leerlingen de uren flexibel kunnen inzetten. Indien ze tijd over hebben bij Engels zouden ze dit vlot kunnen inzetten voor een andere taal.

Resultaten

We hopen dat, door de talen op deze wijze aan te bieden, de motivatie verhoogt om talen te leren en dat er bovendien een dieper inzicht verworven wordt, wat zeker van pas kan komen bij het leren van andere vreemde talen.

We hopen dat leerlingen minder angst zullen hebben om vreemde talen te spreken en dat ze dit vertrouwen zullen blijven behouden na de middenschool en zelfs na hun schoolcarrière.

Tips & tricks

-Een goede samenwerking tussen de verschillende taalleerkrachten is onontbeerlijk.
-De taalleerkrachten stellen samen het uurrooster en de cursussen op. Een goede tool als Smartclass kan dit werk verlichten.
-Ga opzoek naar correspondentieklassen. Scholen die ook Engels en Frans of Nederlands als tweede taal hebben zijn het meest geneigd om hier aan deel te willen nemen.

Materiaal

We gebruiken het programma Smartclass van Robotel. Dit is een interactief platvorm dat taaldocenten in staat stelt om taalleeractiviteiten voor hun studenten te bouwen en te beheren. Spreekvaardigheid kan hierin worden geoefend door activiteiten zoals mondelinge opname en beluisteren en oefenen van uitspraak.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren