#Move: elke woensdagvoormiddag vakoverschrijdend werken

Het initiatief

Vanaf 1 september nemen onze leerlingen 1A op woensdagvoormiddag deel aan een project dat 5 weken duurt. Elk project heeft een centraal thema: kunst, economie, sociale vorming, gezondheid en technologie.We werken klasdoorbrekend, de leerlingen kiezen de
volgorde van hun projecten. Een expert geeft een project 5 keer na elkaar zodat alle leerlingen alle projecten gevolgd hebben.

Doelstelling is om het leerproces van de leerling zo centraal mogelijk te stellen met extra aandacht voor 21ste eeuwse competenties. We herwerkten onze visie waarin we meer benadrukken dat we een lerend dorp in de stad zijn: iedereen zorgt voor iedereen en we leren van elkaar. We willen nog meer in het echte leven staan en dit verbinden aan nieuwe kennis. Voor ons is inzetten op projectmatig en vakoverstijgend leren niet alleen een experiment, maar een logische stap in onze didactische aanpak.

We focussen op 4 pijlers:
1. Actief en ondernemend: leerlingen moeten zelf op onderzoek gaan en elk probleem als een uitdaging leren zien.
2. Betrokken: leerlingen ontwikkelen hun geest om met een open blik naar de wereld te kijken. Respect hebben voor elkaar, de omgeving en de maatschappij is de basis waarop we bouwen. We beseffen dat we veel kunnen bereiken als we goed samenwerken.
3. Kritisch en creatief: vandaag moeten we weten welke kennis betrouwbaar is en hoe we bestaande kennis kunnen linken aan nieuwe situaties om creatieve oplossingen te bedenken.
4. In balans en zelfbewust: we coachen leerlingen om te dromen maar ook om keuzes te leren maken, om te experimenteren en toch ook grenzen te stellen.

De vernieuwing

Sinds 2 jaar organiseren we voor onze leerlingen van 1A #Move, een modulaire werking van 2u/week. Hierin wordt thematisch en interdisciplinair gewerkt. We willen vanaf volgend schooljaar deze werking uitbreiden naar 4u/week zodat leerlingen nog meer kunnen
kennismaken met verschillende thema's. We gaan deze projecten organiseren op woensdagvoormiddag zodat het eenvoudiger wordt om er een voormiddag op uit te trekken.

De thema's willen we benaderen vanuit een probleemstelling of een gemeenschappelijk doel. We willen klasdoorbrekend werken zodat leerlingen elkaar sneller leren kennen en ook met verschillende mensen leren samenwerken. We vragen input aan de verschillende
vakwerkgroepen. Door een wisselwerking tussen experten en vakwerkgroepen willen we stilaan onze hele schoolwerking professionaliseren in vakoverstijgend leren en projectmatig werken.

Waarom en hoe?

2018-2019:
1. Professionalisering beleidsteam: scholen bezoeken, lezingen bijwonen, wetenschappelijke
artikels doornemen, …

2. brainstorm huidige #Move team: welke evolutie willen we doormaken? Welk draagvlak is er
nu al? Welke tools hebben we nu al? Wat werkt nu al goed? Wat kan beter? Wil deze werkgroep de
projecten trekken?

3. Denktank 1ste graad (vertegenwoordiging leerkrachten): besluit: 4u projectwerking/week en
5 projecten per jaar met 5 thema's

3. 01/03/2019: pedagogische studiedag voor het hele team rond vakoverstijgend leren en
projectmatig werken

Vakinhouden worden naast elkaar gelegd. Er zal een brainstorm zijn rond de thema's
economie, kunst, gezondheid, technologie en sociale vorming. Welke vragen/problemen zijn
verdiepend en verbredend? Met welke externe organisaties kunnen we in zee gaan? Welke
uitstappen passen in onze projecten?

Binnen de verschillende vakwerkgroepen denken we na over een evaluatiemethode voor
projectwerking.

4. 03 - 06/2019: 5 experten zijn verantwoordelijk voor een project uit. Ze krijgen input van de
verschillende vakwerkgroepen om een project interdisciplinair te ontwikkelen.
Probleemstellingen/doelen worden smart geformuleerd zodat het eindresultaat geëvalueerd
kan worden. We ontwikkelen een gemeenschappelijk sjabloon met gemeenschappelijke
parameters voor het evalueren van 21ste eeuwse vaardigheden. Het beoordelen van
vakspecifieke elementen laten we over aan vakleerkrachten. Belangrijk is hier procesevaluatie.

- 2019-2020:
5. 09/2019: leerlingen vullen een volgorde in van de projecten.

6. vanaf 18/09/2019: start de projectwerking. Na elk project is er een reflectiemoment voor
zowel leerlingen als leerkrachten. Zo kunnen projecten nog aangepast worden en parcours de
route. Elk project eindigt met een toonmoment en dit kan in alle mogelijke vormen.

7. Via een carrousel volgen leerlingen 5 projecten: september-oktober, november-december,
januari-februari, maart-april, mei-juni.

Resultaten

Centrale doelstelling is dat de leerlingen meer eigenaar worden van hun leerproces. Bij elk
project is er een probleemstelling of gemeenschappelijk doel maar de route om dit probleem
op te lossen of het doel te bereiken nemen de leerlingen zelf in handen. De leerkracht is meer
een coach die het proces begeleidt.
- In deze projecten is er ruime aandacht voor 21ste eeuwse competenties zoals samenwerken,
onderzoeken, kritisch en creatief denken, analyseren, etcetera.
- Via een zichtbare projectwerking willen we vakoverstijgend leren en projectmatig werken ook
promoten bij leerkrachten die minder vertrouwd zijn met deze aanpak. De projectenexperts
delen hun ervaringen en kennis met de vakleerkrachten. Zo willen we op lange termijn
bereiken dat een projectmatige aanpak nog meer ingebed wordt in de andere lessen.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren