"MOBILE LEARNING" toepassen in STEM-onderwijs

Video (zonder geluid) waarin we kort tonen hoe zo'n STEM-id eruit ziet. Voor een korte video over de blog of de Inventor, kijk je bij externe bronnen/partners.
Het initiatief

Leerlingen gaan tijdens STEM-projecten mobiele (digitale) leeromgevingen inzetten die het mogelijk maken om leertrajecten te ondersteunen. Hiervoor kunnen diverse mobiele media aangemaakt/ingezet worden die de eigen leertrajecten en die van medeleerlingen in beeld brengen en ondersteunen. Naargelang de noden van de lerende kan er op diverse niveau's, op diverse locaties en op alle mogelijke tijdstippen teruggegrepen worden naar ondersteunende (mobiel toegankelijke) tools.

De vernieuwing

Momenteel wordt er nog te vaak "klassiek" les gegeven waarbij leerlingen moeilijk leerwinst kunnen genereren buiten wat ze in de klas van de betrokken leerkracht meekrijgen, laat staan dat dit flexibel op leerlingniveau kan. Er wordt in onze organisatie al wel intern kennis gedeeld, maar nog niet via mobiele kanalen.

Waarom en hoe?

We willen de leerlingen vanaf de eerste graad al vertrouwd maken met "mobiel leren" en hen én de leerkrachten laten ontdekken dat deze manier de leertrajecten een stuk flexibeler kan maken, waardoor er ruimte komt voor andere ondersteuning of projecten.

Verder willen we nog meer inzetten op E-learning, wat vandaag nog te weinig bekend is in onze school en wat voor de leerlingen en leerkrachten een enorm potentieel aan leerwinst zou kunnen opleveren. We kiezen er daarom voor om dit project in de eerste graad te starten binnen onze STEMrichting, om het nadien via good-practices naar de 2e en 3e graad te upgraden.

Ondertussen kunnen de collega's van andere studiegebieden het proces volgen en waar noodzakelijk en wenselijk ook langzaam instappen. We denken dat er ook in het BSO-onderwijs vele mogelijkheden zijn om het mobiel leren onder andere in de praktijklessen te integreren.

Resultaten

We zijn kleinschalig gestart met het aanmaken van virtuele lessen "Inventor (CAD tekenen)" die online gepubliceerd werd en die voor alle leerlingen van onze school toegankelijk gemaakt is. Deze software hebben de leerlingen in alle graden STEM nodig in diverse projecten. Bij deze virtuele lessen werden eveneens opdrachten gekoppeld die leerlingen flexibel kunnen verwerken (flexibel in dit geval: ze kunnen ze in diverse leeromgevingen uitvoeren, wanneer dit hun het best uitkomt i.f.v. van hun leerproces en ze kunnen daarbij hun eigen verwerktempo en leerlijn bepalen).

Via een "gesloten" BLOG die we als testcase in 2STEM gestart zijn, willen we de leerlingen onderling en met hun leercoach kennis laten delen over het flexibel aangeboden leerproces. Wat onder andere aan bod komt via de BLOG is: brainstorming, feedbackmomenten,kennisdeling, ...

De bedoeling is dat de gesloten leeromgeving in de hogere graden "open" gemaakt wordt zodat er nog meer kennis kan gedeeld worden met externen.

De volgende stap die nog gezet moet worden is dat we iPads in de klassen voorzien waardoor de leerlingen ook daar digitale ondersteunende lesmaterialen kunnen raadplegen, maar dat ze ook zelf bepaalde leerprocessen gaan digitaliseren en publiceren. We denken dan in eerste instantie aan ontwerp- en onderzoeksproeven die in hun curriculum gedaan moeten worden.

Nadien kunnen deze beelden dan door iedereen die dit wenst terug opgehaald worden wanneer dit nodig zou zijn... Ook kunnen ze dan laboverslagen flexibel afwerken en ontstaat er extra tijd om in de klaspraktijk andere ondersteuning te bieden.

Ook zouden we via de iPads videoconferenties willen laten organiseren tussen leerlingen van lagere en hogere graden.

Tenslotte willen we ook communicatieve vaardigheden laten trainen via de toestellen. Zo willen we enkele klassieke schriftelijke neerslagen vervangen door ingesproken versies die nadien ook weer voor leertrajecten kunnen aangewend worden.

Tips & tricks

Contact met ons opnemen en kennis delen.

Materiaal

Wij werken met tablets en de eigen devices van leerlingen (smartphones).
Verder willen we inzetten op verrijdbare touchscreens met daarop webcams om seminars op te zetten.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren