Is mijn kleuter klaar voor het 1ste leerjaar of is het 1ste leerjaar klaar voor mijn kleuter?

Het initiatief

We willen ons onderwijs zo afstemmen op de onderwijsbehoeften van jonge kinderen door een doorgaande lijn van de kleuterklas naar het eerste leerjaar te creëren waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet verstoord wordt.

De vernieuwing

We willen het onderwijs in het eerste leerjaar meer spelgeoriënteerd aanbieden om zo beter aan te sluiten bij de manier waarop jonge kinderen ontwikkelen, leven en leren. Zo bouwt het eerste leerjaar verder op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Waarom en hoe?

Te vaak merken we dat niet voor alle kinderen de overgang van het kleuteronderwijs naar het eerste leerjaar probleemloos verloopt. Het nieuwe, het onbekende, het spannende, ... van de eerste weken brokkelt bij sommige kinderen helaas snel af. Ze vragen meerdere malen per week 'wanneer mogen we gaan spelen?' en willen graag terug naar de tijd dat ze in de kleuterklas vrijuit mochten rondlopen en ontdekken en vooral: spelen! We zien de laatste jaren steeds meer een groter spanningsveld in de overgang laatste kleuterklas en eerste leerjaar tussen formeel en informeel leren.

Bij de realisatie van het initiatief vertrekken we vanuit de kansen die de werking in de kleuterklas biedt. Dit door gebruik te maken van de vaardigheden die in de kleuterklassen aangeleerd werden. Verder inzetten op de routines waarmee de kinderen vertrouwd waren. Ons hierop baserend willen we het spelend en zittend leren combineren en de leerstof verpakken in een betekenisvolle context. We weten dat kinderen leren door natuurlijke nieuwsgierigheid. Daarom creëren kleuterleerkrachten hoeken waarbij kleuters mogen en kunnen ontdekken, leren van de omgeving en door ervaringen op te doen uit concrete en open leersituaties. Ook in het eerste leerjaar wordt er verder ingegaan op het spelend leren. In het eerste half jaar moeten de leerlingen erg wennen aan de structuur en het ritme. Door in te zetten op uitdagende en verrijkende hoeken trachten we dit te versoepelen.

Waar wij de grootste verandering in zien is het samenwerken, klasdoorbrekend leren van kleuters samen met het eerste leerjaar. Dit kan door samen activiteiten uit te voeren zoals projecten WO waarbij ze werken naar een gezamenlijk eindproduct vb. toonmoment, openklasdag, .. Samen muzische ateliers waarbij samen schilderen, knutselen, zingen, dansen, bewegen, ... zoveel mogelijkheden biedt om klasdoorbrekend te werken.

Resultaten

Momenteel zijn we volop bezig met de uitwerking van een gezamelijke visie met betrokken leerkrachten. Verdere definitieve beslissingen zijn nog niet genomen en we zoeken uit wat het beste zal passen in onze school. De activiteiten die de voorbije jaren rond deze overgang plaatsvonden zijn naar aanleiding van dit project al gedeeltelijk aangepast. We willen dit nog verder uitwerken.

Tips & tricks

Durf uren in je lestijdenpakket zowel bij kleuter als lager vrij te maken om deze verandering meer draagkracht te geven zodat het niet als extra planlast ervaren wordt. Geef mensen tijd en ruimte om hierin te groeien.

Materiaal

NVT

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren