Met WE-LEARN naar krachtig leren op EUREKA

EUREKA | Krachtig leren, ons onderwijsrecept.
Het initiatief

Vanuit onze 3 krachtige pijlers - rijke leercontexten, feedbackcultuur en verbinding - zullen we de vernieuwde missie ‘krachtig leren’ verder vormgeven.
- Leerlingen meer eigenaarschap geven door in te zetten op zelfsturend leren
- Leerkrachten een boost geven door in te zetten op professionele leergemeenschappen
- Met WE-LEARN coach naar een krachtige leeromgeving.

De vernieuwing

Traditioneel lesgeven is te beperkt om leerlingen en leerkrachten blijvend te motiveren en te enthousiasmeren. Via motiverend en zelfgestuurd leren, leiden we iedereen naar een eigen 'Eureka, ik-heb-hét-gevonden-moment!’

Leerlingen:
- We motiveren leerlingen tot het zelf ontdekken en onderzoeken vertrekkende uit een realistische en betekenisvolle leeromgeving die aansluit bij de belevingswereld van jongeren.
- We stimuleren leerlingen in het ontwikkelen van een sterk inzicht in het eigen leerproces door hen systematisch ontwikkelingsgerichte feedback te geven.
- We werken samen aan verbinding tussen alle betrokkenen wat mogelijk is door onze persoonlijke aanpak in een sfeer waar iedereen elkaar kent.

Leerkrachten:
- Leerkrachten spelen een cruciale rol in deze vernieuwing. We maken de switch van klastitularis naar leerkracht als coach en installeren professionele leergemeenschappen waar leerkrachten in kleine groep ervaring uitwisselen in een sfeer van vertrouwen en openheid met als doel te leren van elkaar.

Waarom en hoe?

- Onderwijs gaat niet om de overdracht van informatie of ideeën. Onderwijs is de training die nodig is om de eigen weg te vinden (inzicht) om te komen tot leerwinst.
- Zelfgestuurd leren krijgt voor de leerlingen vorm in de oprichting van het leerlab.
- Leerkrachten vinden elkaar in de oprichting van PLG en de 'nieuwe' rol als coach.
* inzet op leren van elkaar met focus op effectieve didactiek
* verbindende communicatie
* feedbacktechnieken
* detectie van leernoden

Resultaten

We staan aan de start van vernieuwing en beogen volgende resultaten:
* creatie van een open feedbackcultuur (verbindende communicatie, coach-verhaal...)
* leerlingen die inzicht verwerven in hun eigen leerproces
* functionerende PLG's

Kortom we gaan voor gemotiveerde leerlingen en gepassioneerde leerkrachten die leer- en werkplezier ervaren, gedreven zijn om te blijven leren, zelfsturende capaciteiten ontwikkelen waardoor de kwaliteit van ons onderwijs futureproof is en gewaarborgd blijft

Tips & tricks

Gewoon gaan!

Materiaal

in opbouw

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren