Leerstof verwerken via onderzoek door de leerlingen

Het initiatief

We stappen af van het klassiek lessenrooster om via kringgesprekken en onderzoekstijd de kinderen zelfstandig onderzoeken te laten opzetten, uit te voeren en te delen om zo o.a. onze leerplandoelen WO, taal/spreken/luisteren/schrijven en MuVo te bereiken. Momenteel zijn wij voorlopers in STEM-onderwijs. Die wetenschappelijke aanpak heeft zo veel impact op onze kleuters en lagere schoolkinderen dat we al onze lessen op die manier willen uitvoeren. Daarbij nemen we ook 21st century skills mee.

De vernieuwing

Onze klassieke manier van onderwijs verstrekken, vooral vanuit aangekochte methodes die zeer beperkend zijn, is achterhaald. De maatschappij is razendsnel veranderd en dagelijks zijn er weer nieuwe elementen waar we eigenlijk rekening mee zouden moeten houden. Kinderen moeten niet meer volgestopt worden met kennis, maar moeten die vaardigheden aangereikt krijgen en oefenen die hen later in staat zullen stellen om mee te bewegen met die vernieuwingen. De wetenschappelijke benadering van het verzamelen van gegevens (dus onderzoekend en ontwerpend leren) is ideaal om die vaardigheden te leren die ze in onze snel veranderende maatschappij zullen nodig hebben: gerichte vragen stellen, onderzoeken opzetten, observeren & verzamelen, hypotheses formuleren, evalueren en bijsturen, delen,... De helft van de week wordt besteed aan 'onderzoek'. Daarin gaan de kinderen vanuit een eigen probleemstelling (uit een kringgesprek) op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp. De leerkracht begeleidt, maar kinderen hebben zelf hun leerproces in handen. De resultaten worden telkens gepresenteerd in een kring: kinderen zijn op die manier ook veel meer met taal bezig.

Waarom en hoe?

We waren wel al voorlopers in STEM-onderwijs, maar werkten daarnaast nog zeer traditioneel: allemaal afzonderlijke vakken en vooral voor elk vak een handleiding en werkboeken. Dit is zeer afstompend. We zagen ook dat de kinderen enorm veel leerden via de STEM-projecten die we regelmatig tussen de gewone leerstof door deden. Daarom wilden we de sprong wagen om meer activiteiten op een STEMmige manier te organiseren.

Resultaten

We merken nu al, vanuit het implementeren van kringgesprekken als werkvorm, dat kinderen zich meer durven uiten, sneller gaan samenwerken en zelf stappen nemen om te gaan zoeken wat ze nog niet weten. Ook naar taalonderwijs zal dit een grote impact hebben (we hebben heel wat anderstaligen). Kinderen moeten veel meer spreken, luisteren, lezen en info terug doorgeven.

Ook voor onze leerkrachten betekent dit een boost, een manier om weer out of the box te kunnen denken, waar dat vroeger moeilijker was door de beperking van handboeken.

Tips & tricks

Ons team zit regelmatig samen met het team van de andere school (in deelteams of Teacher Design Teams) om alles samen uit te werken en ervaringen uit te wisselen. Het is voor hen een enorme uitdaging om 'te lossen', een hele mindshift. De directies begeleiden de leerkrachten in de klas als zij daar nood aan hebben en geven de nodige tijd om te experimenteren. Fouten maken is toegestaan. Ook de kinderen hebben inspraak via de klaskringen en de klasoverstijgende kinderbrigades. We krijgen ook geregeld feedback en tips van bevriende directeurs van methodescholen in de buurt, die met dergelijke werking ervaring hebben.

Materiaal

We kochten voor elk kind een chromebook (vanaf L4) en investeren sterk in boeken.

Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren