Leerlingen van verschillende opleidingen gaan met elkaar in dialoog

Het initiatief

Met ons traject 'ontmoeting - geen oordeel maar respect' organiseren we acties waarbij leerlingen van verschillende studie-richtingen met elkaar in dialoog gaan.

Het traject start met workshop "oogkleppen af" die we organiseren in samenwerking met School Zonder Racisme. Nadien krijgen leerlingen en leerkrachten de kans om eigen aangebrachte initiatieven uit te werken rond ontmoetingen. Op het einde van het schooljaar sluiten we af met een sportdag waarbij teams worden samengesteld uit verschillende studie richtingen.

De vernieuwing

Het traject 'ontmoeting - geen oordeel maar respect' loopt reeds het derde schooljaar. Bij deze editie wensen we het een nieuwe elan te geven door in te zetten op leerlingen en leerkrachten participatie.

Waarom en hoe?

Onze school telt 1000 leerlingen, verdeeld over 25 verschillende opleidingen. We huisvesten leerlingen uit 54 verschillende landen van afkomst. Deze diversiteit zien we als een opportuniteit. Leerlingen en leerkrachten werden bevraagd naar hun beleving van diversiteit, daaruit bleken volgende actie punten belangrijk:
*)opwaardering van onze BSO richtingen
*)respectvol omgaan met iedereen
*)ingaan tegen vooroordelen.
Deze actiepunten maken we concreet door leerlingen en leerkrachten met elkaar in dialoog te brengen. Zo leren ze elkaar beter kennen en krijgen ze zelf de ruimte om initiatieven te organiseren

Resultaten

Leerlingenparticipatie realiseren is niet gemakkelijk. Wij merken dat dit goed lukt als leerlingen samen kunnen werken rond een bepaald thema en als ze daarvoor ook de ruimte krijgen.
Leerlingen van verschillende opleidingen met elkaar in dialoog brengen, lijkt als initiatief eenvoudig, maar is zeer waardevol. Het leidt tot respect voor elkaars studierichting en neemt vooroordelen weg.

Tips & tricks

*) Laat leerlingen samenwerken rond een bepaald thema dat hen aanspreekt. Geef hen tijdens de lessen ruimte om ideeën naar voor te brengen en uit te werken.
*) Communiceer de acties goed en duidelijk met collega's. Tracht goed in te schatten dat iedereen 'mee' is in het verhaal.
*) Tracht te zoeken naar partnerschappen, zo haal je waardevolle expertise binnen en is er extra marge bij het verdelen van tijdsbelasting

Materiaal

Voor materiaal werken we samen met School Zonder Racisme

Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren