LED-leren.it

Het initiatief

Binnen onze pedagogische visie op onderwijsinnovatie (LED-leren: zie bijlage), focussen wij in 2020-2021 op de volgende acties en initiatieven:

- AppyHour: een reeks korte (60') sessies waarin leerkrachten educatieve applicaties die zij gebruiken demonstreren aan andere leerkrachten.

- Een leerlijn mediawijsheid ontwikkelen van 5de lj. BaO t.e.m. 6de j. SO voor al onze scholen i.s.m. Jong Digidak.

- Inzetten op differentiëren d.m.v. AI (Artificiële Intelligentie) via Eduten Playground (lln.) en d.m.v. de e-course 'Leren differentiëren' (lkn.).

De vernieuwing

- AppyHour: de digitale wereld is constant in evolutie. Er komen steeds meer educatieve tools ter beschikking en leerkrachten gebruiken ze ook meer en meer. Dat willen we gebruiken om een 'olievlekeffect' te bekomen in onze scholen: leerkrachten leren van elkaar door praktijkvoorbeelden.

- Leerlijn mediawijsheid: mediawijsheid staat al langer op het schoolprogramma, maar evolueert ook razendsnel. Om de vinger aan de pols te houden, om overlappingen / dubbel werk te voorkomen en om een efficiënte leercurve te verkrijgen, maken we afspraken over leeftijden en scholen heen.

- Differentiëren: noodzakelijk, maar moeilijk. Alle hulp is dus welkom. Toepassingen met AI lijken de toekomst om de leerkracht bij te staan en op de Vlaamse onderwijsmarkt is het Finse Eduten een voorloper.

Waarom en hoe?

- AppyHour: vijf sessies, één in elk van onze scholen, verspreid over het schooljaar, aansluitend op de lesuren, in 'café-opstelling'. Leerkrachten demonstreren kort hoe zij een bepaalde educatieve tool gebruiken in hun lessen aan één of enkele collega's. Dit herhaalt zich een aantal keren. De collega's kunnen van de ene demonstratie naar de andere 'hoppen'.

- Leerlijn mediawijsheid: uitgaande van een voorstel van de schooloverschrijdende werkgroep mediawijsheid (zie bijlage) spreken we af welke onderwerpen in welke graad aan bod zullen komen. We houden daarbij rekening met de relevante eindtermen. Jong Digidak coördineert en modereert de overlegvergaderingen.

- Differentiëren: we gebruiken Eduten Playground voor wiskunde in de eerste graad tijdens een differentiatie-uur dat we VVV genoemd hebben (Versterken Verbreden Verdiepen). Leerlingen maken oefeningen 'op maat'. Eduten berekent de resultaten en daagt leerlingen uit om een 'next level' te bereiken (gamification). De leerkracht houdt de regie in handen. Domo de refontiro, de aanbieder van Eduten Playground in Vlaanderen, begeleidt de leerkrachten.

- Differentiëren: meer dan 30 leerkrachten gebruiken het materiaal van de e-course 'Leren differentiëren' van Schoolmakers in hun lessen. De e-course is een quasi onuitputtelijk bron van inspiratie.

Resultaten

- AppyHour: door corona zijn we moeten overschakelen op de online modus. Dat werkt vertragend voor de inburgering van het gebruik van 'klassieke' digitale tools, maar heeft een boost gegeven aan het gebruik van tools die geschikt zijn voor afstandsonderwijs. En de leerkracht, hij ploegde voort...

- Leerlijn mediawijsheid: ook hier gooit corona roet in het eten, maar ondertussen is het overleg online opgestart, met prioriteit voor de eerste graad secundair onderwijs.

- Differentiëren: het gebruik van Eduten is plaats- en tijdsonafhankelijk, dus heeft geen last gehad van corona. Volgens Eduten verbeteren de resultaten van Finse leerlingen voor wiskunde tot 20% dankzij Eduten Playground. Dat effect hebben wij (nog) niet kunnen vaststellen, maar de leerlingen en leerkrachten zijn wel heel enthousiast over Eduten, en dat is ook al heel wat!

- Differentiëren: de resultaten van het gebruik van materiaal uit de e-course 'Leren differentiëren' zijn moeilijk meetbaar.

Tips & tricks

Samenwerking over scholen heen vertraagt, maar loont: het verbindt, inspireert, enthousiasmeert.

Materiaal

AppyHour: /

Leerlijn mediawijsheid: https://www.unigo.be/jong-digidak/

Differentiëren Eduten: https://www.eduten.com

Differentiëren e-course 'Leren differentiëren: https://www.schoolmakers.be/leren-differentieren/

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren