Kwaliteitsvol leren leren en studeren in een krachtige leeromgeving.

Het initiatief

Voor de Knokkeschool voelde het hele schoolteam de noodzaak om de bouwsteen “zelfstandigheid” meer fundament te geven door prioriteit te geven aan “leren leren en studeren” op een kind- en leerkrachtvriendelijke manier maar die bij het familiale en zorgende karakter van de school past. We willen ons als schoolteam navormen via pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen om op een kwaliteitsvolle manier een beleid voor "leren en studeren" en voor cognitief sterk functionerende leerlingen uit te werken.

De vernieuwing

Sinds we gebruik maken van onze nieuwe reken- en taalmethoden, werken we in alle klassen met een viersporenbeleid Het viersporenbeleid zorgt er voor dat de gewone klasgroep de leerstof verwerkt maar dat ook de kinderen die meer zorg en/of tijd nodig hebben, die ook krijgen. Sommige kinderen volgen in de eigen klas een aangepast traject voor taal of rekenen. Ze blijven bij de klasgroep maar werken op een ander niveau.

Naast het aanbrengen van de leerinhoud is het uiteraard heel belangrijk dat leerlingen ook aanleren om die inhouden te verwerken, te studeren en dat ze hun studievaardigheden en werkhouding ontwikkelen. Dit is zo belangrijk voor de kinderen om in latere levens- en studiefasen zelfstandig hun pad de kunnen bewandelen.

Bij het uitbouwen van onze bovenbouw stond dit dan ook van bij het begin op het prioriteitenlijstje… al start dit al in de kleuterschool met het ontwikkelen van de zogenaamde executieve functies als : volgehouden aandacht, flexibiliteit, werkgeheugen.

We willen natuurlijk niet enkel studiehoofdjes afleveren, de vaardigheden die ze in dit kader verwerven helpen de kinderen in elk carrièrrepad, van heel praktisch en uitvoerend, over super creatief en technisch tot uitgesproken academisch.

Waarom en hoe?

We kiezen er voor om via navorming, literatuur en input van Eureka Leuven, Exentra vzw, … ook aan de kinderen die sterk of hoogbegaafd zijn, uitdagingen aan te bieden op hun niveau. Tijdens een vast moment per week worden de kinderen in een klein groepje op pad gezet worden wat werkhouding, studievaardigheden en uitdagende lesinhoud betreft zodat ze vervolgens in de klas, en bij hun vertrouwde klasgroep, aan het werk kunnen.

Omdat het de laatste jaren overduidelijk werd dat digitaal leren niet meer weg te denken is, stappen we ook in in i-learn. Met het i-Learn project wil de Vlaamse overheid inzetten op verantwoord en duurzaam gebruik van technologie, om leerkrachten te helpen personalisatie te implementeren in de Vlaamse lagere en secundaire scholen.

Via i-Learn krijgt de school toegang tot een gevarieerde selectie van educatieve tools. Deze tools maken het mogelijk om leerpaden en leren op maat mogelijk te maken.
Naast brede inzetbaarheid, is er ook extra aandacht voor leesvaardigheid, computationeel denken, NT2 en hoogbegaafdheid.

Resultaten

Op vrijdag 24/09 komt prof. T. Kieboom een voormiddag met ons team doorbrengen om zo een fundament te leggen voor een aanpak van onze cognitief sterk functionerende leerlingen. Tijdens de volgende maanden krijgen we ook nog verschillende navormingen van de I-learn academy. We verwachten dat we binnen enkele maanden een kwalitatief hoogstaand beleid uitgewerkt zullen hebben al onze kinderen, begeleid, op pad te zetten naar zelfregulerend leren.

Tips & tricks

Maak zeker gebruik van het gratis platform I-learn waarbij je schoolteam van navormingen kan genieten binnen de I-learn academy.

Materiaal

Eureka Leuven, Exentra vzw, I-learn

Doelgroep(en):

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren