Kids Connect Buurttafel, ontdek de buurt

Het initiatief

De Kids Connect Buurttafel is geen ordinaire tafel: het is ook een kaart van de Stephensonwijk in Schaarbeek, waar de gemeenteschool Paviljoen zich bevindt. De tafel is een vertrekpunt om de erg diverse wijk te visualiseren en bewustwording te verhogen, maar ook een vertrekpunt om actief de wijk te verkennen en er een steentje in bij te dragen. De tafel is een mobiele didactische tafel die zowel op school als op locatie kan dienen als verbindingsmiddel voor buurtbewoners uit de wijk.

De vernieuwing

De gemeenteschool Paviljoen in Schaarbeek bestaat nog maar sinds september 2018. Momenteel hebben we in het lager een eerste graad, maar onze lagere school zal elk jaar groeien. De buurt is nieuw voor ons, dus we hopen dat het een aanzet kan zijn om een sterk en duurzaam partnerschap uit te bouwen met verschillende actoren in de wijk.

Waarom en hoe?

‘It takes a community to raise a child’. Het is ons gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren voldoende toekomstperspectief aan te bieden zodat ze alle kansen krijgen voor hun zelfontplooiing. Het pedagogisch project van gemeenteschool Paviljoen is gebaseerd op deze visie. Paviljoen wil partners naar binnen halen, maar wil zelf ook naar buiten treden. Hierbij kijken we in de eerste plaats naar mensen en organisaties in onze eigen buurt.

De buurttafel geeft ons de mogelijkheid om de betrokkenheid alsook het bewustzijn van de kinderen ten opzichte van de wijk te vergroten. De tafel is voor ons een vertrekpunt om de erg diverse wijk te visualiseren, maar is eveneens een vertrekpunt om actief de wijk te verkennen en er een steentje in bij te dragen.

Samen met het ABC-huis, een onderzoekscentrum voor kunst, cultuur en educatie in Schaarbeek werken we intensief samen rond het thema ‘burgerschapszin’. De leerlingen krijgen van hun leerkrachten en partners van ABC les op locatie. Burgerschapszin wordt tijdens de twee weken geïntegreerd in alle lessen die de kinderen gewoonlijk volgen op school zoals: ‘wiskunde’, ‘taal’, ‘wereldoriëntatie’ etc.

De tafel gaat mee op locatie en wordt dan intensief gebruikt als didactisch materiaal. Na dat traject evalueren we nogmaals de noden van onze kinderen en de leerkrachten om de tafel een laatste keer te finetunen

Resultaten

Door bewustwording van de kinderen te verhogen, leren ze openstaan voor mensen van diverse achtergronden. Door de kinderen ownership te geven over hun eigen buurt, willen we dat ze op een duurzame manier zelf dingen in handen nemen om zich te engageren voor de wijk.

We brengen de kinderen dichter bij hun eigen buurt en de bewoners in de wijk verbinden we aan onze school. De expertise uit de buurt gebruiken we om onze kinderen te helpen in hun ontwikkeling tot geëngageerde en sterke burgers.

Tips & tricks

Wil je graag ook een project organiseren die je school verbindt met de wijk, dan is het vooral belangrijk om lokale partners in de wijk in de eerste stappen van je denkproces al te betrekken. Vraag hoe zij het zien en wat hun visie is op de noden die in de wijk bestaan. Dat maakt het veel makkelijker om ze te enthousiasmeren en ze mee aan boord te krijgen in de volgende stappen van je project.

Materiaal

Om het initiatief te realiseren gebruiken we onze buurttafel. Op de buurttafel zelf gebruiken we ook materiaal in de vorm van uitwisbare stiften en blokken/figuurtjes.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren