Innovatief onderwijs: van theorie tot educatief lab

Het initiatief

Als erkende school ontwikkelde Arkades een eigen en innovatief concept waarbij de leerstof op een projectmatige manier wordt aangeboden. De leerdoelen van rekenen, taal, WO, MuVo en cultuurbeschouwing worden geïntegreerd in een project. Onze leerlingen zijn voornamelijk leerlingen die extra uitdagingen nodig hebben. Arkades doet dit door het doceren zoveel mogelijk te vervangen door te ervaren, te ontdekken en zelf te beleven. Om de leerstof aanschouwelijker te maken werken we een educatief lab uit.

De vernieuwing

Daar waar de eindtermen geschreven zijn als 'aparte leergebieden', en dus ook de leerplannen, is de visie van vakoverstijgend leren dat de wereld niet opgedeeld op kinderen afkomt, maar wel geïntegreerd. En dat is precies wat wij doen: rond een centraal thema een project uitwerken en daaraan de inhouden uit de leerplannen koppelen. Met dit project kan de leerkracht bovendien onderwijsleersituaties creëren met ruimte tot zelfstandig leren en werken. Niettegenstaande onze leerlingen vaak 'uitblinken', hebben zij ook zorg nodig. Door een educatief lab op te richten met materialen en bijkomende workshops kan op verschillende niveaus gedifferentieerd worden. Naast de basisleerstof wordt immers ook remediërend en verdiepend werk aangeboden binnen het projectthema. Om dit in de toekomst verder uit te bouwen, willen we onze leerlingen uitdagen door gebruik te maken van een educatief lab zodat ze kunnen komen tot leren, ontdekken en genieten.

Waarom en hoe?

Tot nu toe hebben we ons vooral gefocust op de theoretische projectmatige aanpak. Met dit project willen we een stapje verder gaan en willen we de leerlingen tonen en laten ondervinden hoe reëel de transfer van leerplandoelen is.

We gaan een ruimte inrichten als educatief lab dat in functie van de lessen door de leerlingen kunnen gebruikt worden. Als onderdeel van dit educatief lab worden educatieve koffers samengesteld, bv. microscoop, loepes, skelet, pincetten.... die naar de klaslokalen, naar buiten of op locatie kunnen verplaatst worden. Hiernaast wordt de schoolbibliotheek verder uitgebreid. Om nog verder in de praktijk te gaan, voorzien we uitstappen naar bedrijven, nodigen we experten uit en laten we praktijkmensen workshops geven.

Resultaten

We willen de motivatie tot spontaan leren bij onze leerlingen verhogen door nog meer in te spelen op de verschillende denkniveaus en leercapaciteiten. Hoe meer ze kunnen proeven van de reële wereld achter de leerplandoelen, hoe gerichter ze een keuze kunnen maken in hun toekomstige leven. Als we kunnen bereiken dat onze leerlingen bewuste keuzes maken, mede ondersteund door dit project, dan is onze opzet geslaagd.

Door de 'saaie' theorie aan te vullen met een praktische aanpak beogen we het welbevinden van een kinderen te verhogen. Het resultaat moet zijn dat geen enkel kind zich nog verveeld op school.

Tips & tricks

Betrek ook de leerlingen bij de opmaak van een project. Bij onze kinderen is gebleken dat zij meer praktijkgericht willen leren zodat zij de transfer naar de werkelijke wereld duidelijker kunnen maken. Zij hebben nood aan toonmomenten en workshops om de leerstof voelbaar te maken.

Materiaal

Wij gebruiken educatief materiaal in de heel brede zin, gaande van een microscoop tot chemiematerialen, van een mini -weerstation tot een skelet en van determinatietabellen tot robotonderdelen.

Wij nodigen experten in uiteenlopende vakgebieden uit en bevragen in eerste instantie de ouders van onze leerlingen hiervoor.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren